Home » Tamdyazt » Ul inw a yengbi n udfl

Ul inw a yengbi n udfl

Ul inw ayngbi udfl
Maf tsslsit i
isddi nk
afawwu n usmmid

Maf trggmt azwag
Igayk asmun
gh
imuzzar n ujlay

Ul inw aygigil n umtta
Maf tsqsat taglayt
atsdar Tudrt
yak kiyyi trmit

Maf trzmt alln
Ass nk ismun
iklula s issird aztta nk
Iflakd imal ar
izuzzur adan

Ul inw ayngbi n
udfl
Had adu s wassagh
n tgudi
Ar ithllil ifraw
nk
tafukt trzm ufus
nk
Tgak tadgalt
Ur irin tamunt

Maf tskrt i imdla
afllak zmmimn
Urarn n waman

Ul inw ayngbi n
udfl
Amz gh ifil
tnnurzt
Ad sul siggiln
ifrawnk
ignwan

Comments

 1. aziza Nafia yeqqar-d:

  Azul a mass lmnnani,
  ayyuz nk…
  mamnk ad tskrt aylligh tumZt ul nk, tkrft aylligh as tnnit kullu isyafatn nk?!!!
  mamnk ad iskr ul ad nk inbgi aylligh ak isfld, yajk ar d tkmmlt awal nk?!!
  ur k ikrf s tgudi… ula irzm d issafn gr waln nk… ula ikerz tazzit gh wangha nk… ad tfiss t..!!
  ngh d, acku iga inbgi?!! mqqar!!
  ul nk iga inbgi gh tghssa nk! isaswa yagh akw!!!
  macc igh iswangm ul, ad iffgh, agwdf ann…!
  rad ibbi wawal gh tghssa yann…!
  ar ssimghurgh ull ann inbgi lli d gik iDDin asyafa yad d wawal ad iZiln, immimn s wammag ns irZagn!

  iman n usyafa, ul ad t igan!

  ayyuz …ayyuz

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*