Home » Amarad » Awal n imazighen

Awal n imazighen

G tadliwin n umarg nes, yirir Ali Chouhad f tugtt n tghawsiwin zdinin d tudert n umadan amazigh, ig s mek ann yan g imdyazen drusnin nna igan Tamagit n imazighen d umenru (izhdi) n umarg nes tigira ya-d, Ali chouhad ur rad izdiregh ad fellas sawlegh g tazwart ad tamzyant lli urigh af ad ndru tamdyazt ad, Ali Chouhad issent ku yan/yat, g tmdyazt ad lli gh isawl f yan usurs (Situation) g tmazirt negh lli gh tnbd (thkem) yat tawja amadan s timmad nes (kullut), gin amarg nsen d tsertit nsen d ughrum n ku y-ass n medden g tmazirt akkw… ad nadj imghran n umaynu ad ghrin tamdyazt ad lli y-ad yirir umdyaz Ali Chouhad g yan g w-albumen (Album) nes… (Agwilal)

Awal n imazighen

Ssnegh is ur trim ad tzrim udem inu igellin,
Ula tram awal add iffagh iles inu d gh nettan,
Zund igh ur igi w-awal n imazighen awal,
Igh gigh ufdir n zik ar zragh ka tizzwitin,
Ukcih inna y-ak ngzzul izra yyi gh tillas,
Imma mta ngadda y-azal taghrutt ay gh lkmen,
Tawda tkcmen ayt ma d medden lli zrinin,
Illa g ingh usmmud ad nattuy ar wis sa igenwan,
Macc tikssad ur agh ujjint nga agnannay,
Yuda ay-agh umtta da nsmummuy yuda gh w-awal,
Nkrat negh nttas nssens asfiw nebbi y-awal,
D igh rad tnkrm ad tnkrm neg yan ur d mennaw,
Nall d i w-uggug ar sswan ayt umarg awal,
Isswu unejjar “lmencar” nes ad ibbi y-afus,
imma yan yukren azerf negh innagh ur nzri yat,
Turrim s ughanim a nskar “lqlum” ur d imikk,
Nals i tirra n umzruy  nadj tirra qbernin,
Id gam idl ma nzda yuf gh ass ad gh ass ann,
Nsiggl idis igan mnid inu a g is gawregh,
Maxx id bu tterbuc azggwagh ass itab3an ass,
Ar ten zerragh snat tikkal zund “lferd” d yukin,
dar mulana gh igenna sul s ihhi d hakk akk,
Rwaht agh nmun  nkcem s ugrur n ijerman,
Ngit ka b3da taghuyyit igh yad imdl yan
Shurruyat-d arraten n w-akal negh inna ghenn llan,
Imma “ssif” n ljdud negh afus negh ur as d ikmed.
ur as d ikmed.
ur as d ikmed..
ur as d ikmed…


Comments

 1. afulki yeqqar-d:

  azul, ssusmniyi bahra iwaliwnad fulkinin n unazur nv ali cuhad, mac amaukris lin yufa ugdud tigira ad mamnk irad ncack aslal d udi gh ufcku iziln????????????
  mamnk irad nssuri anazur nv d inazurn an yadnin n trabbut n urcac????
  tsnm kullu tarabbutad matfka, d man aswir v tlla d watig ns vdar ugdud.
  iwalwn ur sul jijjin atrsad, ar bdda saqsav maygan amukris???
  nikki ar ttiniv i gmatnv cuhad viklli sinna unddam: “watamunt ayrgazn zriv asif imun”.
  tarabbut n urcac nsvawsa sul s tmqqa ns, nsvawsa s urcac ns.
  tanmmirt.

 2. Azul gwma Ali Chouhad
  Tzil tmdyazt ad iluln ghw ammas n isddi n uswingm n ufrak gh tilawt dw addad n ufgan amazigh ad ilin ngh urllin!!!
  Ayyuz
  Ayyuz
  Ayyuz
  Gwmak Farid Mohamed Zalhoud

 3. BENZEROUALE yeqqar-d:

  TGHUDA TMDYAZT AD ITYARAN S YAT TGHARAST IZILN YUSIN AMMAKNE BAHRA DRANINE D TWLLAFIN LANIN IFAYRARN.BENZEROUALE AMDYAZ D IDIN USSANAD ADLIS LLI MU IGA S WASSAGH “AFDUDDR N TMZLA”S TMLDA YAD HAD YAT TMDYAZT LLI YUSIN ASSAGH AD ” TAWALA”
  TAWALA
  UR SUL NSSN MANI NWALA
  GIN FLLAGH TAWALA
  IRIYN NNSN UTIN WIN BU TFALA
  IGH KCMN IZURAN
  UR RAD SUL ITDAWA
  GLIN AGH ZUND TAWALA
  GH IZAMMARN
  RZMN I WUCCN
  AR GIGNGH ITTSALA
  TIGHRSI D ULAS
  YAGWI GH MRZ N WAS
  AD DINGH INGARA
  UR SUL NSSN MANI NWALA
  GAN FLLAGH TAWALA….

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*