Home » Tamdyazt » Saw is rann ghinn taft aman ?

Saw is rann ghinn taft aman ?

Tarzzift i Mostafa Houmir
Saw is rann ghinn taft aman ?
Sawl d ill war tisnt war islman
Igudi ghw adu timqqa n umlal
Tirghi tafukt tqqd isk afal azal
Saw is rann ghinn taft afgan ?
Sawl d ucfud asnnan d ifrgan
Annli immuti s ul lluzzan ifalan
Urin gh unzgum azwag gh izlan
Saw is rann ghinn taft tumrt ?
Sawl d uzugn mi tghzzif tudrt
Aghrum gw awlk aghruc n twada
Anaruz issuda
War tawda
Amadal am iga
Takmda
Rann ghinn taft aman !
Rann ghinn taft afgan !
Rann ghinn taft tumrt !
Tanzruft
Tga
Tasnbaghurt !!!

Comments

 1. khadija arouhal tililly yeqqar-d:

  azul ar iyyi bahra isusum igh rzmgh agur n tirra na iga ighn gis ufigh amdyaz ngh zalhoud art bahra snimirgh f tannayyin lli sa ittiws i imaratn imazighn ula f usnflul ns iziln ayyuz nk ayamdyaz ayyuz

 2. Azul ultma Khadija Arouhal Tililly
  Ar km snimmirgh f igurwin nm zlinin s tannyin inu d tmdyazt ad inu lli s rzfgh gwma mostafa Houmir!
  Ar am ssirimgh tayafut abughlu tawada ifsusn yughdn gh taskla tamazight
  Ar km ssimghurgh ultma khadija
  Ayyuz nm f ussufgh n udlis nm wiss sin
  tanmmirt attas attas
  ar timlilit
  ujjigh am afulki d ufra d tumrt gh tudrt d tirra n usnflul amazigh
  gwmam Zalhoud

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*