Home » Tamdyazt » Awi-d afus (Tarzzift i y-inkraf imazighen)

Awi-d afus (Tarzzift i y-inkraf imazighen)

Awid afus
ansmmckl  idudan
amz gigi amzgh gikk
anass tidikkal
urd imil ng aylal
nssudu tarikt idaliwn
ard nn nrzm iwrawn
n tayri gr itran
ang tifawin gh tummazin
arsrsnt nsuttuf i tillas
isradd diwnt
israd  zunt
d uzal attant sul ur zrragh
awid afus
ang itbacilt n tlilly
aduku mas ttaki
f unzgum
mas tmttl gar arttum
awid afus
ang tanawt gh il
n tdrfit
nssusd asddi magh
ittlal waylal
amllal
awid afus
ang ils n tnggift
nsk taghrit  i uzerf
ighd iga amnay i wayyis
n twargiwin
awid afus
anzu d tbdit nklu
tullafin n tghufi
s izrirign n tayri
nmmuddu gh tizi
nssutld iwmadal
nasi amud n ufra
art nzuzzur
nssukf azur n tmuttal
amz iyyi afus
ad iyyi ur trzmt ula rzmghak
ard taki tmkrra
s wakal
tslilagh irkan n ussrgm

Comments

 1. Elmannani yeqqar-d:

  azul ultma tamdyazt taxatart
  ayouz nm bahra f tmdyazt ad igan aylal gh twllafin tawiyagh gh yan umuddu irggign gh ignwan n tamunt angru itran ns …
  tssusmiyyi bahra
  asggwas nm ighudan, ad tid ig rbbi d talilt i inkrafn n tmazight d win tufgant akw
  tanmirt

 2. aziza Nafia yeqqar-d:

  Ayyuz nm a ultma xadija,
  ifulki bahra mayad,
  nkki b3da hayyi nn dim…
  ixssa ad ng afus gh ufus afad ilin izrfan n ufgan Amazigh, afad ad ili atig tili tmazight ula d nttat atig ns lli tstahlla..
  dfr abrid nm…
  ayyuuz nm tiklit yaDn.
  Ayyuz Ayyuz.

 3. mamoun yeqqar-d:

  azul. orad gh akendaw igh nih tamdyazt ad tsousmi bahra … atg tarzift ikolo inkraf nh gh obni9 lmkhzen. ……..tudert itmazight tudert inkraf

 4. ayuz nm
  ar km nttalgh f iwaliwen nm bahra zilnin,zuyd ax gigan ,iqqand ansghli idukan an nmdl gar arttum
  tanmirt

 5. khadija arouhal tililly yeqqar-d:

  azul aytma tawmrt n tguriwin nun thbbl iyyi tg iyyi addur bahra mqqurn addur ad ar iyyi yakka yat twisi afadd ad n gghr tuggas ddrfgh abrid snubcgh ad aragh maytggan gh uswir n tannayyin nun tanmirt nun attas ayyuz nun awd knni hayyagh afus gh ufus ad tayl tmazight gh ignwan n tlilly tluh s izuran gh wakal n umzruy

 6. Azul Khadija Arouhal

  Tifawin d tayri d ukttay gh tassasin lligh drn aytmatngh add idin urar ad issallan macc wad issmghurn d wad ifkan atig iw arraw n uma!
  Arraw n umadan ifrkn i tilawt s tiddt ifk tudrt ns f ad ilin izrfan n ufgan amazigh
  Ayyuz nm
  Ar timilit

  Awid afus asd urrigh ad dagh gis sugh gmigh gis ur rmigh
  Awid afus asd iwigh anaruz d irifi n imghri n ntmadyazt
  Awid afus asd uckigh ad gis jmkgh imikk n isafarn n iman inu
  Awid afus ultma gwma lli llanin gh iskraf ar awn ssirimgh ad taylm ghmklli tuyl Xadija gh tmdyazt ad ns iziln lligh didun tssar attan tg afus f ul ns ur tgi afus f imi ns,tall awal ar ignna ad as issfld yant iran d yant ur irin;urin n ul ns as tara tstara ignwan n tililli
  Tanmmirt
  Ayyuz
  A timlilit

  Gwmam zalhoud

 7. ⵎⵓⵀⵉⴱ ⴻⵏⴷⵓⵖⵏⴰⵊ yeqqar-d:

  ayyuuuuuuuuz nm awltmanu khadija,
  han mayad ghrigh gh twellaftadnm f izrfan ufgan amazigh lli kullu nsiggil
  iga tawarguit n’willi zrinin
  iga taghuyit ngh
  ighussin ilgzzam f adagh sfissn
  nkni nussi tayri n tudrt
  nkni nussit gh tirra igan afalki d tamimt u wawal amazigh
  illa fllagh adagh sllan
  illa fllasn adagh sllan
  tarwa uwargan d uknari anga
  nttan aghd nswa masagh urittagh irifi
  igat rbbi ghwakal ghiggut uzru
  thbblasd tafukt tggammit
  gh tizi gh immut wakal,
  ighamad wargan d uknari
  ………………………………….
  …………………………………………??!!!!

  tanmirt i tmdyaztngh d oultmatngh khadija Arouhal
  issusmiyi bahra mayad,wakha gigh amggaru tighran

  ⵎⵓⵀⵉⴱ ⴻⵏⴷⵓⵖⵏⴰⵊ

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*