Home » Aneghmis » Tazlgha n imaraten s tmazight –Tirra- Aneqqis

Tazlgha n imaraten s tmazight –Tirra- Aneqqis

G tdggwat n w-ass n 31-10-09 g usalay n taysi n tmazight lli idhfarn taghiwant n Ugadir, tssnta tzlgha n tirra lli ismunn kra g udmawn lli yusin anzgum n tskla tamazight, tiwuriwin ns s yan igiwr n tussna iga awttas gis ad yili umsawal xf tyafut n aylli ittyaran s tmazight g kkuzht tusutin ad  iggwran g tmurt ngh ;  Amurwakc.
Isnmalla umara Abdllah Sabri igiwr , amzhn ilmma isalmadn awal :
1. Muhmmad Akunadh isawl xf umzruy n tirra dar imazighn: inmghurn n imaratn n imazighn g dat n Lislam, d imaratn n lislam, lli uranin s tutlayin n wiyadh.
Mk lli isawl xf tirra s tmazight, gr zik d wass ad.
2. Muhmmad Usus isawl xf tirmit n tmdyazt ittyaran zg adlis n ‘amanar’lli yura Hmad Amzhal g 1968, ar tirmitin n i3rrimn n w-ass ad, ismmzhli gr imdyazn lli ddanin tgharast taqqburt d willi skrnin yan ugharas yadhn lli igan amaynu.
3. Lhsn Zahur isawl xf w-allas amazigh, ibdr is iga yan wanaw igan atrar g tskla tamazight ittyaran, mqqar yadlli ssnn imazighn allas g tskla nsn taqqburt, isawl xf imaratn n ungal d tullist d umzgun, iml ighubla lli g d iswa ku yan g imaratn ad.
4. 3bdlwahhab Buctart, lli yadlli izwarn isawl xf tzlgha n tirra d iwttasn lli d yiwin ad tlal, yurri d isawl xf usughl, zg man akud issnta dar imazighn, inna: igh yadlli ssnn imazighn zg zik ad d asin dar wiyadh ur nufi ad nini is iga aya nn asughl, isawl ilmma xf ibarazn n tussna lli g ittuwskar usughl, issutg g tgira anaw ad n tskla.
G tgira illa yan umsgdal lli irnan i aylli izrin g tinnawin n isalmadn.
Mk lli illa yan usfsr n udlis lli g llan tugtt n idlisn imaynut.
Muhmmad Akunadh

Comments

 1. Hassan LAAGUIR yeqqar-d:

  Tamnirt kigan f unghmis-ad, d ayyuz kigan f tawuri yad tamzwarut n tezelgha n Tirra. Ur ssingh is tumzm tinawin ad s Video, fad ad ighama, neghd is tswangm tzelgha ad tdiy tinawin-ad d tiyyad g kra udlis fad ad lkemnt agdud lli ur yufan an ihadr. Tanmirt

 2. D. Garhou daoud garhou yeqqar-d:

  azul,
  tanemmirt nnk a dda baha f tuggas nnk,tilli s yadda ttyawssant; tudrt yattuyn i tzlgha nna hma ad tssldhi abrid i tguri tmazight ad tghli s aflla.

 3. Ayyuz iyaytmatn lli iwznin f unmuqqar ad lli isawaln f imaratn d tirra tmazight bac a bahra yili saha gh w anawn n inmuqqarn zund ghid ar ntmtra gh aytmatn ad zmmimn mayad gh isura n lvidio Atn zrin imazighn llin Aggugnin Tanmirt Attas.

 4. mohamed oussous yeqqar-d:

  azul mass hasan
  tanmirt f ussimghwr nk i tzlgha n tirra.adlis hati nswangm gis ar as njjujad. ayyuz nk.

 5. Hassan Id Balkassm yeqqar-d:

  Tanmmirt imaraten Itrarn n tmazight.Ayyuz f twwuri yad izwarn lli tskerm.tga yan uzmmazl mqqurn gh tudert nnun tg yan uzmmazzl amzwaru gh tudert n Umadan Amazigh.nzdar ghilad ad nttirir:

  Imaraten ngh ulind
  Iwind tudert i tussna ngh
  Ar mmala is nlla
  ur nrza ur nkna

  tamaragt d umarag
  siniman ura attoun
  Ur ttun tmagit
  ur zzenzan urtt fel

  Amadal g inigi
  masd nkern imaraten
  akk ssdusen a afra
  t diddukla nger imadann

  Ad bahra tfalki tudert nnun
  Ad igutent tirra nnun:imikk kaygatt ass
  Hassan Id Balkassm

 6. Tanmirt bahra ighudan issi hassan Amara Amghnas gh Tamdint n uglmim Tifliwt n Tnzruft n Imazighn gh dar gmak hassan adrfi Ayyuz ituwriwin yattuynin lli tskart gh umussu Adlsan Amazigh

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*