Home » Aneghmis » Alghu n umaris n tmagrawt Tamaynut Anfa

Alghu n umaris n tmagrawt Tamaynut Anfa

Amaris n tmaynut Anfa ar yaqra i marra i imeltaghn d tmltaghin n tmagrawt tamaynut n taddart tamellalt s ugraw yuman wiss tza lli rad ili ass 18/10/2009 gh usayrur nnes tizi tis 15h. tamlda ad ira umaris d (t)imeltaghn(in) ad teg yat ubeddi mqquren f umezruy n wayyaw lli ifkan kigan gh uswir n tghensa tamazight 15 useggwas zegh 1993 ar 2009
Taghensa tamazight lli iddern gh uzemz ad unmuqqar n iberdan swa gh ugens n tmagrawt tamaynut swa gh ugens n umussu Amazigh gh wamur nnegh wala gh umadal qah, rad teg tmelda n ugraw yuman tizi lli ixssa ad g is sawln imaynutn d tmaynutin f timukrisin d imxumbar imeqrann n tghensa tamazight gh Anfa / kazablanka
Amaris ar issutur zgh akw imeltaghn imaynutn wala iqburen ad ackin gh unmuqqar ad f ad anssers iseqsitin anssigl qah nnegh iraruten nnsen.
Amaris n tmagrawt Tamaynut Anfa
Aselway
Eddarhor Med.

Comments

 1. Asafu ASAFU IBOUANANE yeqqar-d:

  s tmlda ayad mqquren imdukkal ar ntbiddad nsimghur akw imltaghen n tmaynut g 15 usggwas ad tbidt tamaynut twates i wttasen n ussimghur n tmazight d izrefan nes g tmuret nes ula ad tezzu iwnulen n tidimuqratit g iman iman n wa,,un negh amazigh
  ayyuz imdukkal willi umznin acbar ayyuz imaynuten anda llan.
  ur sar ttugh awal n mas hasan idblqasem g ugraw amaskkar n tmaynut g tegmmi n i3rrimen zerktouni lligh inna:imun assad adar d ugharas lligh tlul tmaynut g anfa.
  ayyuz imdukkal
  tudert i tmazight.

 2. Agwilal yeqqar-d:

  Azul u Ma Asafu,
  Tanemmirt xf tannayt nek, tgit yan g wi lli iskan tirsal n Tmaynut Anfa, tuzzlt, tmmaght, ndru y-akkw abrid ann nssent nkkat id tama n imddukkal d tmddukkal yaden…
  Ayyuz nek.
  u mak Agwilal.

 3. Takfarinas eddarhor yeqqar-d:

  tanemmirt asafu tanemmirt agwilal
  ur ngi abla asenti nugharas lli tskum s tzemmar timeqranin d tuggas tixatarin ur ad izdargh ad ttugh ghila lligh gigh amzwar n wayyaw ad wala awd ussan lli zrinin ad kkisgh seg ixf inu is gigh yan zgh umezruy azegrar/ aghzzaf n tmaynut anfa mac addur axatar igat amskar n wayyaw
  s tumert rad awn inigh akwn ur ihul awd hah rad bedda tghama twada n tmaynut anfa ghiklli ran willi tt iskun / ibnan meqqar qa3 timukrisin d imxumbar ……………….
  eddarhor med

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*