Home » Tamdyazt » Inrzaf n ccam

Inrzaf n ccam

A yigdâd n tillas a wid inghan igigiln
tnghm gitngh afulki n tudrt wfgan
a inbgiwn a igwrramn a id bab n wuzzal
a wid itzâllan f tiram d imudar
a wid ittamzên abrid s lhijaz d ccam
mrurd at … mrurd at
tlkm ill n tillas s wassagh n t3rabt d lislam
s wassagh n umzruy d tamunt
macc ar ttzâllam f izrân d igidar
a wid gigngh inqqan tiwargiwin
tnghm amzruy n ufgan
manzak a yasmun n ufra
manzak a yaksil agllid n tmazgha
s ukrraj n ughanim d ssmh n taddwat
as tsttum agllid yuba
d yugrtn ula ntta
s wassagh n wakuc amqqran
as gigngh tngham tayri n igldan
d tayri n tmagit
s wassagh n wakuc amqqran
as usin acnyal
s wassagh n wakuc amqran
as zzâlln d azûmn nghin akrn
tariq tgam-t d ismg
lli sa trzzêmm ar txllam timura
igllin tfram as tgrm sis
immt ig arras g iswak n dimacq
zrin igsgwasn d tasutin
ig umazigh amazigh
mqqar ila askrf
mqqar as zrzâgn ussan
rad igrawl f wakal ns
mqqar ilkm assas n uskrf ixsan
uckan-d imksawn yid bu tkrkas
nnan ur darun tamagit
ur darun amzruy
macc nkkwnin rad ngrawl
nmmagh nttêf azrf nttêf azarug
mqqar ugin id bab n tillas
nk ur gigi tugt n wawal
ur gigh bu tkrkas
s wassagh n tutlayt n lqran
skrn gigngh imksawn ismgan…
skrn g wakuc iblis bu tkrkas
tkk tawda abrid ig imzziy amghar
ig umazigh am3dur ur sul igi afgan
ittêf umazigh atig s irgazn imqqrann
abd lkrim d 3ssu ubalsam
d 3ddi ubihi d muha uhmu azayyan
tfkam i umadan addur
tfkam as awd imal
ig umazigh amnay
ig lyutî ahrbub
irwl ur ibdd ayllig ibbi aman
ibhêd umllagu aspalyuni
ur ifrk I ma illan
s wassagh n tffugna
as rad nsbdd agand n ayt 3rban.

Yura tt Ddaghur med
Tahala ass 1 yanayur 2951
irur tt s tmazight: Salah Agam Itri

Comments

 1. oussous yeqqar-d:

  ayyuz nk mass ddaghur f wawal nk isqqaqqn d izlan nk ur ffrn amya, tanmirt i mass salh lli asn istin aqccab n tmazight lli disn igaddan.

 2. mazis yeqqar-d:

  azul itri ligh sentigh ar aqaragh tamdyazt ad nih wah ized nit itri ad yaran mayad .iceqa nit mac light ghirigh ufighd mased is as ka teskert tarurt.
  ayuuz nek ddaghur takfarinnas f tamdyazt ad bahra ifulkin

 3. eddarhor med yeqqar-d:

  tanemmirt agwram salh tanemmirt usus munats tanemmirt mazis meqqar ur senngh ma iga
  ayyuz i akw imeddukal marra
  righ ad kullu taram

 4. amasus yeqqar-d:

  lakhwbar usarag aradah yakka w gwrram
  innaa yah nga igwyal nkk hayyi qqwblhas
  yawr ittaran f iskwfal llitn brinin
  yara f ugharas lligh izri flnd arra nns
  mazza imyagal ntta d ughyul abla yat:
  aghyul ila tasila ntta ilsa idukan
  ayyuz ugwrram n ddurad irwasahd ayyur.

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*