Home » Amarad » Ddrat agh Taskla ngh.! (Agzzum 5)

Ddrat agh Taskla ngh.! (Agzzum 5)

Amdya n Tata(wiss sin)
Mmrgh s aylli zrigh, ddrgh t g Tata, llig nn ufigh middn ddrn sul taskla nsn, ar tt ssutugn(valoriser).
Mac tumrt ann ur iy tkks ad sigglgh s tghmrt lli ircan g inmuqqarn ann n tskla, aya nn rad d ibag (paraitre)zund aznzar n tfukt llig zzrigh yat tinawt xf umarg ngh ittyaran, nnigh gis:
Ayt umarg aqqbur da akkan atig axatar i tlalayt n umarg, mac taguri tamazight ur tn bahra tssihl, aya nn ad d yiwin allig d amarg ngh aqqbur ur izdg, illa man akud ttggant tguriwin timzzitin uggar n 30% g udris n umarg, ur d ikki aya nn llig ur ttilint tguriwin lli udanin s tutlayt tamazight, amdyaz aqqbur da iffal taguri tamazight isti ti n taarabt, da ittghal, s m kann lli iskar ar issutug tamdyazt ns…
Inaw inw ass ann yuwk d flli twngact! [1]
Llig iga igiwr win inddamn syafan akw is asn inn iggr inaw g wasa, ffin d flli ku yan d ay d ittini:
Illa ma d innan: nkkni da nsawal s middn s wawal lli ssnn, ur d iqqan ad sisn nsawal awal iqqnn, tugt n inddamn mk ad ad ttinin,
G dar tmrurt, nnigh asn: amdyaz aqqbur ur issn atig n tutlayt lli s isawal ar sis iskar amarg, tutlayt ns tga dars yat tghawsa illan zund tafukt d wakal d ilaln ur isghawsa ad tn sul iskar ttuwfkan as.
G yat tsga yadn isyafa is tutlayt ns Tamazight ur tgi tutlayt ilan atig dar middn n uflla,lli igan ayt tnbdt, d ayt usghan,(religion) tghama bdda tutlayt tamazight tga ghas tin unziln(simple) g middn, willi mmi ttinin (ioamiyn)willi ur isfawn d willi illan g ufus, ilmma kra hlli s nn isskcm tutlayt n wi nn g umarg ns ar isyafa is imqqur, isyafa dagh is irza s imik tutlayt n yt izddar irwl gis…
Yan unddam ntta irur flli s tgharast n tmdyazt yini:
Ar ttinin llan kra n inglas(anges) gr ignna d wakal nttni ad d yakkan i imdyazn asnflul, inglas ad ssnn iwaliwn akw, zund Tamazight zund taarabt, zund tafransist…
Llig rurgh xf wawal ns nnigh as:
Nkni imazighn, da nssutur g inglas ann ad dingh skarn mk lli skarn d middn akw lli mmi d ttaznn asnflul s tutlayin nsn; ar asn t id ttaznn izdg; asnflul n taarabt iga taarabt izdgn, wi n tfransist iga tafrnsist izdgn, ur izil ad d ttaznn i imazighn nttni asnflul irksn iga akw idgharn…
Nssn akw is d amukris n tutlayt ngh yuti afrak n imdyazn d mad tn ur igin, iga amukris n tghrma Tamazight akw,
Amdyaz amazigh ass ad illa gr si igharasn: ad ig amghnas immagh xf tutlayt, ngh ad yaws awd ntta g tnghi n tmazight, issn ngh ur issn, tugt n imdyzn ngh ass ad da sorrabn agdud amzigh, ur ar t ssmzaghn!
is rad sar frkn i ubkkad ad ihrcn?.
[1] Tawngact: iga tt tugtt n tzzwa igh jubbant kra n yan ar as ttqqsnt aywant

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*