Home » Amarad » Timdelt tamezwagt 1

Timdelt tamezwagt 1

Tizi lli gh tumez tafukt ammas n igenna anfen as imedla, tuzen-d izenzaren nes gin-d tizza igezzin ilem, zgern taghessa2 nu awden inkan n tumert gh w’ul, ssenfden i w’afa n udwat3 suden i tirgin nes lli mu yudd usemmid n tgerst gh tmurt n Fransa.

Rzemgh taggurt n taddart, gwzegh yan snat tsekwfalin nnigh ad marrigh wattsegh tiswak d isaragen n temdint taqburt, smmassegh adar senduhdugh aswingem, kwfsegh gh iderfan n tgerrawt4 inu amud n iswingimen inafawen5, kdugh tujjutin n ijeddigen lli mu tkkes tefsut isekraf n udfel d ugris, zergh imuzzalen6 gh midden anfegh i y inssuraf7.

Iwin iy izmuzzal ar imi n usemdl n iserdasen8, biddegh. Ider-d fella yan useqsi ig askerf i twada nu, zzizwiregh yan udar sgurugh yan. Ad kcemgh negh-d uhu ? Mac mar ad skaregh ger timdal gh zund anaw ad n w’ussan lli gh yummer ufgan d w’addag, tmmerkes gis tujjut n ujjig ifsan d uraren n ugdid isummern gh urtan. Mac, annigh en yat temnadt gh usemdl ad munent gis timdal n iserdasen imuselmen. Ghalegh ma y an tizi lli gh en utegh s izri azru n yat zegh timadal annigh en mas-d gis ikker uferras9 ayyur d titrit ; ut-d zund tin irumiyen lli ilan incaten10 negh-d tin udayen ilan titrit tames?ist.

Isul…

Amawal:

1- timdelt tamezwagt : la tombe éxilée
2- taghessa : corps
3- adwat : joie
4- tagerrawt : raison
5- anafaw : lumineux
6- imuzzalen : beaux
7- inssuraf : laids, moches
8- asemdl n iserdasen6 : cimetière militaire
9- aferras : sculpteur
10- anca : croix

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*