Home » Tamdyazt » Timdwin um??a

Timdwin um??a

Tamda n tslit
A?-d turri twargit ar tnddr
Ig um??a tuzlin
Ar ittbbi
Tiku??ay n tb?it
Tamyurt lli is?arn fad
Tura tamagit i uzru
? udlis
Trwl s umzruy
Tamda n isli
A? tggiwr tayri f trgwa n fad
Zugn w-aman ? tillas
Usmmaqql izwarn
Yagwl umtta ta?rrimt
? ddu taytt n taddagt
Tg tb?it amdlu ittffin s waman
Ili? tissi uzwag ns
Ili? im??awn
Ay amdyaz
Ngr tmdwin
A? tswa tgu?i ma i?aman
? ufgan
Tcack ak??ur ? ulmuggar
N urcal[1] Gn i?arasn anaruz
Tfrn tmazirt
tarwa ns
ig um??a igguran
imilcil

01/09/2003
Lqn?rt
arcal : litihal

Comments

  1. anrzif yeqqar-d:

    ayuz umdyaz amadlan

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*