Home » Amarad » Tamazi?t ? Tuns d dar Itunsiyn Tamkwtit imma?n d un?ubu

Tamazi?t ? Tuns d dar Itunsiyn Tamkwtit imma?n d un?ubu

Ussan ngr 27 mayu d 1 yunyu 2009, zzrigh-tn g tmdint n Tuns, tanbdadt n tmurt n Tuns, awttas n umagrad-ad-inu, urt igi ad awen sawelgh f tmazirt-ad, tafukt-ns, amadan-ns, taghart-ns, ma-yad izdar ku yan ad-t-in yaf gh idlisn, nghd igh g is ur illi mad itellin, izghar ad isaqsa lintirnit yaf g is ay nna yra, ghid righ ad diwn drugh yat tghawsa, ur ad st ighr amr yan dda drugh anzgum-ad, man ik ad sul tga tmazight gh tmurt n Tuns, man ik a s ar tt gherran Itunsiyn n wass-a, Imazighn n zik, aghraben n ghass-ad, man ik as ar d-ttagwa tmazight gh tmazirt-ad, tlugh izengharen f ku yan, tg tugga f ay lli ssentalen Ayt Tuns, Ssengh mas d smmus ussan lli gh-inn zrigh ur udin afad ad nrar f isqsiten-ad akw, macc smmus ussan gh Tuns udan afad ad tkft isqsiten-ad, Ad inigh masd ism n Tuns, ur ghalegh is illa gh Itunsiyn mad issenn ized tamazight ad iga, ar kullu tellin ad as-afin ammak (sens) g teghrabt, «al-uns», Macc yan udlis n Abdelkader Raghmani lli igan s ism «Les Berbères», ar agh-ittini masd taguri-yad tekka-d amyag (verbe) amazigh«ns»(dormir ou passer la nuit), s ghmk-ad Tuns ur tgi s tmazight amr ghilli gh ayzzray yan igh, ghilli gh ar inssa, Taghawsa yaghn lli ur ssenn Itunsiyn, gh gan willi g isn ghranin, isalmaden n tsdawit, igat tiguriwin n tmazight lli illan gh teghrabt n Tuns, awgh yan g isn ur issen izd «leghlluch» lli ttinin i «ulqagh», nghd «tgrest», igh rad nnan yagh-iyyi usemmid, gant tiguriwin timazighin, llan iwaliwn yaghn, macc gh smmus ussan ur ghgharegh ad tnt akw afigh, «leghlluch», ittussan darsn mas iga awal n lghaghima, «Tunusois», is akw ila atig, G imrasn n tiremt (restaurants), rad nn tannit, pitza berbère, d g laswaq iqbughen n Tuns, ghin agh ar bahra teffagh tmazight, igh ira utunsi ad izzenz i urumi, ur dars amr ad itteghi taguri n berbère izdit d aylli rad izzenz, Tagherghit tella gh kra ygat mani, ar as-ttinin « lkhlkhal », tella gh idukan, tssutel lmaganat, tella gh idqqi, tella gh tmelsit, rad akw temmiqqirt tafruxt tugltt gh idmaren-ns, awgh agha, askkil amazigh illa gh ijjebiren, ur ssen ma yga, yan g isn irur f useqsi inu, inna yi «nnan-agh idzayrin, d imghribin masd iskkilen n tmazight ayan», irwas is illa f Imazighen n Dzayer d win Lmghrib ad inin mad igguten i Ayt Tuns, Amzruy aqbur n Tuns, ur ar t sentalen Itunsiyn, macc, ar bahra g is sawalen ghar f Iromin d ifinqin, tassutelt mghghin gh tmdint n Kartage, ar immal may an, taguri n berbère ur tt g is ghrigh amr lli gh saweln f idrimen n Massinissa d Yuba, Ayt Tuns senn is llan Imazighn gh dar-sn, ar asn ttinin lbarbar, senn akw is llan gh Jerba, douirat, Tighghawin, gan darsn kra yadn, urd imik g isn, illa mad iyyi innan, mas ur illi kra umazigh gh temdint n Tuns, ur llin amr gh darsn, lligh tn saqsagh izd ur akw a teffaghn darsn, ur ad ttackan s Tuns, ur g isn illi mad immattin izdegh gh Tuns, ur illi mad itahelen s Tuns, ur illi mad isuwwurin gh Tuns, ggammin ad iyyi raren f usqsi-inu, macc yat tsalmadt n tsdawit tenna-yi, han kullu willi zzenzanin ighmisn (journaux) gh Tuns gan akw Imazighen n Jerba.

tunisia_amazigh_sufiyat1

tiferxin_tunesAghbalu: google images

tunisia_amazigh_sufiyat1

tiferxin_tunesAghbalu: google images

Comments

  1. hassan dahou (amanar) yeqqar-d:

    azul
    ayyuz a mas anir f unqqis ad lli ifkan yan imik isisfiwn n ufgan amazigh gh tuns ghmklli s tnnit iqqand imghribin d idzayrin ad ssiwsn gh usfrk n umazigh atunsi afad ad ferkn s tmagit ns tamzwarut
    ayyuz