Home » Amarad » Ddrat agh Taskla ngh.! (Agzzum 4)

Ddrat agh Taskla ngh.! (Agzzum 4)

Amdya (Exemple) n Tata

Igh ar nsawal xf ad nddr taskla ngh, hati awal ngh iffr(cacher) nn g dffir ns, is tt ur nddr, igh ak nra ad nssilwigh(adoucir) awal nini : ur tt sul nddr s mk lli t igan.
is ighzan is ur ddrn imazighn taskla nsn ?
s tidt, tugtt n imazighn g uzmz ad, ddrn tiskliwin yadn lli ur ginin tinsn,
ukan imntiln(causes) lli asn d yiwin aya nn ggutn, ur igi ghi d adghar lli g rad fllasn nsawl.
Righ ad zligh amagrad n tkklit ad I yan umdya n tudrt n tskla n tmazight ddrgh t ur d is iy fllas ulsn;
G wayyur ad izsrin tsnmala(organiser) yat tmsmunt ttuwssan g Tata s ism n (asfiw n tillas), ism ns s tidt iga t (nibrasu alaatama)s taarabt, ssughln t s ils n tmazight ;
iga yadlli tanumi(habitude) dar tmsmunnt ad ad tskar yan unmuqqar ku asggas xf umzgun s ils n taarabt, mac g usggas ad, stin ad nnurzmn xf taysi tadigant;(patrimoine locale) ad snmilin yan unmuggar n uhwac, smunn inn gis inmghurn n (inddamn)imdyazn, ghrn iy nn nik ad sawlgh xf umarg amazigh.
Anmuggar n uhwac ikka krad wadan :
Yan g (Tighrmt) g wasa n tmdint n Tata, wiss sin g (lqqsabi) lli yaggugn xf tmdint s sa ikilumitrn, amggaru g (Tgmut.)adghar n umarg d uhwac.
Nik zzrigh di nn sin wadan, n uhwac ;
Zzrigh sin wadann s yat tumrt ihiyan, mac igli tt id ughiluf(tristesse).
Tumrt : acku anmuggar ann munnt gis tfadiwin(coditions)) ak lli yujjan ad ig yan umdya xf mamk s yadlli ttdrn imazighn amarg nsn ; taskla nsn,(anmuggar n uhwac, tlla gis tskla d uzawan, d insayn yadn, d tmlsad tugtt n tghawsiwin lli ikcmn g tussna n imazighn.).
G sin wadan lli iwzgh ddrgh d ayt tmazirt abughlu n tskla tamazight; amarg amazigh.
Igh ur ta illi umarg da zwar ttilint tugtt n tfadiwin lli igan ihiyaln n uhwac, illa usmnid(accueil) unsib n ayt uhwac n inbgiwn n tmazirt; tirbatin lsanin timlsa timnsayin,(traditioneles) iklan imazighn, taqcuct(bijous) tamzight, tizrzay, tannbalin, isnitn(coronne) n ijjign.
tili tghrit, ilint tujjutin, g insayn ngh imazighn, awal d umarg lan atign nsn, ar sisn nsmmghra.

Aya d ak ittuwskar g yan usays, ifawn, yili ddu itran d wayyur.

Ur ar issnti unaibar(amarg gr sin imdyazn) ar d yili yan usiya (calme) izdgn, akud ann hlli ad d tffghn sin (inddamn) imdyazn amzn anaibar gratsn, awal ittuwstayn, iktarn s tmusni(sagesse) d tngalt,(métaphore) akud nna iluh umdyaz kra n izli immimn ig amaynu ffint d fllas tghratin dar tmgharin d (wayih yih !!!)dar irgazn, am anzar ar d tffin, agdud iga win irgazn d tmgharin llan g yan uswir, gan ak infrann d tnfranin, taguri tamazight immimn ur tzli s urgaz ur tzli s tmghart, tzli s walli d talli as issnn ad tt isni.

G tizi ann azmz da ittbiddad, middn ak da nn ttilin g yan umadal yadn, amadal animan(spirituel),tighssiwin da ttghamant gant sul ghas izghughn,(fantômes) lli uganin, tizi ann tga tin iman, yat tadfi tzza xf ixf ns, ur tli atig, ur ar ttmsgha…max zmrnt tguriwin ad snumlnt zund asanay ann? Ur ghalgh is as ufant, mqqar gant mad gant, mac da ttghama tguri tga tawlawalt lli izmrn ad agh nn tssawd s tidt mqqar ur tgi tidt qqah ns.

Tga ta nn yat tkklit lli mmi bahra idrus wanaw ns lli g zrigh awal ngh, awal amazigh ila atig dar ayt d istt dars, iga atig amqqran.

llig ulsgh aylli zrigh i yan umddakkl, inna yi: tufit nn tighawsiwin mmssklnt atas, kkant tt inn xatrnt uggar.

xf ad nddr taskla ngh, iqqan ad zwar nissan mamk s tt yadlli ddrn iqqburn ngh.

Isul…

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*