Home » Asughl » Taddart d tsukt

Taddart d tsukt

Agzzum izwarn : taddart

Yura tt M.?isa

Illa fllawn ad tissanm iz-d nkk tamukrist inu tamzwarut tga-tt is iyi ur tsusm tirmt n tm?art inu slawan akkw imrsan ayann af ar ntt?i kra ygat assf , nni? as : « ad iyi sul ur tssnut zund anaw ad ? tiram … » Macc, nttat iqqur ixf ns ar tskar zund i? ur iyi tssfld, ar tssnwa imrsan snat tikkal g imal ass … ar-tn id tsrus tssfa?-d alln ns d ibbackarn ns afad ad dids ur ???i?, sul tkr? f tarwa ad tn ccn mqqar ur rin …tanna d yagurn tktar asn sis a?rum afad ast d idsn awin s tinml as tt g is ccin g tizi n usunfu …tini yasn : « han a tarwa tirmt ad n imrsan tga akkw uzzal lli ilan yan watig iggutn i tdusi n ufgan ur illi mas tt yufn g tiram ? uma?al .. » Macc, nkki ula tarwa inu ur nsurf i tm?art ad d wanaw n tiram ns, ixxxx… ! matta tudrt ad lli g nlla? Nni? asn nkkin gi? amara ?ml? ti?ri n idlisn macc, nttat t?ml ad tsqu?ri alln ns g tilivizyun … Nni? asn da? nkk ar ttiri? ad sfld? I u?awan n tgrawla i?iln macc, nttat ar ttiri a tssfld I gar a?awan walli issa?nn ixf sul tall amsli ns ar-d issfld u?r?ur … Nkk ar ssr?ax tifawt idrusn g taddart macc, nttat t?ml ad dars yili uzal g taddart ar akkw tssr?a tifawin zund i? nsfugl …tagat ad d ddr? …mamnk a rad skr? ad ddr? d zund tam?art ad g mad-d yuckan … fsi at iyi tamukrist ad … mlat iyi ma rad skr?? Ha nn u?l? …!? Sawln nan iyi : “ yak, a mass ..?afi trit ad tfukkut !….wah! imma tarwa? Ma rad g isn tskrm ? tfsst akkw a yargaz isggwasn ayad , tackit-d ?ilad ar tsnufult is dark illa kra ixf? …awa wa-d a mi tinin gar anufl…” Tsawl nttat tini: “ is t??am gar afgan lli da ddr? zzi?r? i ta?it n unufl kra y gat assf …mad igan amukris i? as akkw ssnwa? imrsan is ka g is ri? ad idus i??f i?ariwn d idmarn dusnin zund ‘Mr. propre’ …macc, nkk ur ??ar? ad b?u? d imrsan acku ?ml? tn bahra, nkk ula tarwa zund akkw middn macc, argaz ad nttan ka d ur susmnt g umadal … ayann af ar nttafa middn dusn akkw abla nttan…” Tini asn da?: “ i?-t tsusm nttan ti?ri n idlisn, nkki uhu ur idrus aylli ?ri? g tudrt inu d mad flla tzzri t?ri n tmmara aylli? gm?? am?? adiplum inu ?du?t ur iqqn kra n taggurt?…macc, nttan ur ar t zziwiz? i? ar yaqqra , ur jjun d nkk ad as issutrn ad didi idfr kra n lfilm g tilivizyun abla yan wassf g imal ass ad yucka-d s tama nu n?fr nkki dids yan lfilm ayann af ummr? kigan, acku ur jjun d nttan as tt iskrn …macc, isawl da? yini iyi: “ iz-d is ur d lfilm-ad ad t?rit snat tikkal, tg tad tis kra?t a tam?art ..” nni? as : “ yah, issusm iyi rad as als? akkw mraw tikkal.” Inkr urgaz isnfl lfilm s in?misn ar nsmuqqul g kra n i?zrin d tazzanin ar kkatn kra isr?asn s uzru ar tn id katn isrdasn awd nttni s waggu d uqryan …sawl? ni? as: “ max, ur t?rit ma yad imal assa d wayyur lli izrin …” Ismaql gigi s gar i?ri isawl inna iyi : “ iz-d a tam?art ur tssnt tasrtit …d izrfan d tngaddayt d tffugna d tamunt d t?nsa d uzarug d tampiryalit d usnu?yu…d…d..” d tugt n wawal macc, nkk ur ugz? aw? kra g wawal ns …ngint walln inu s im??awn ar alla? aylli? syafa? s tiggas g wul inu …ini? as: “ tettut isggwasn lli didk zzri? ay argaz sul tskrt udm I mas n tarwa nk …” Sawln da? willi inin as : “ ur-d kmmi ad-d ikka umukris a tam?art macc, kiyyin a mass, ar bdda nttini is tgit argaz i??fn anlli ns tim?urt f tmukrisin ad lli tskart d iwaliwn ad mqqurnin n tsrtit lli da ur tgaddat d ur g isn iffu? umya?… matr tawja nk yuf ak …d nra g ik ad sul ur tsalat mas n tarwa nk d ad as ur tinit gar iwaliwn zund ‘a tarwa n iydan’ tittit nn sg tsrtit …” Sawl? ini? asn : “max t?ram iyi ar tbrra?x g isuyas …d ri? giwn ad tissanm iz-d tarwa inu ur d nttni ad igan tarwa n iy?an … tarwa n y-i?an kwnni ad tn igan a yc?ban n lmxzn macc, ?ilad illa flla ad awn fk? yat tsm?urt zzizdi? awn udmawn nun fulkinin …. ??mat imzgan nnun ad iyi tsfldm ini? awn iz-d tam?art ad ??m? as , ??m? as . ??m? as da?.

Asdfr ? tikklt d yuckan : agzzum wis sin (tasukt)

Irur tt s tmazi?t : Salah Agram Itri

Comments

  1. mazis yeqqar-d:

    ayyuz nek itri f usughl ad tefulki cikan tallast ad du s dat tikllit yadn ayyuz nek ar agzzum wisin

  2. eddarhor med yeqqar-d:

    ayyuz nnk assi salh ak lah ixssa sul ma trat hati asenfar ad iga wi nnegh akw ayyuz nnek ula massa xadija

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*