Home » Tallast » Ad lalgh

Ad lalgh

Tikrkas bbrksnin, mmrksnin irghin d ilammn, kksgh-d ixf inw, ar t zrrugh, taf iyi gis yat tlkit, tasi iyi tssumm imik n idammn inu, trghm iyi,
trar iyi -d ixf inu, ar ttidugh g ubrid n walim, aylligh qqurgh s fad, sugh yan uraw n waman g wasif n ignwan, s iyi yagh lagh, gwmrv yat tskkurt alligh tettrs f tafukt, ssiwdgh-tt, ayln ibzzirn ns, ighama uksum, ssnugh-t s izngharn, imil syafagh s usmmigh, kksgh-d kra n itran, ar asn swaghgh aylligh rghan zund adfl, ar sisn ttqqdgh i ixsan inu, imil ifsi wadif inu, ar ighghar s wakal, ig anghar, immghi-d g is yan ixss bu wadif, igghgh-t yan ufullus, yili ifrawn, ikcm s yat tglayt, taglayt tugha s wagad, agad iga asays, iffgh d gis yan umdyaz, ar ittara amarg ar t aqqran ighrghaln s walln n izan, ssfldn as ighrghar s imzgan n wabiba, ismurg sis umttin g tmghelt n ul ns! ar dagh ttidugh allig llant tillas, alligh ar ttannaygh tassmi g walln n uggurdi, kcmgh s udis n ma, gngh gis allig iffu wass, lsgh nit yan uqccab n tillas, sduqqrgh nn s tgmmi n baba amghar d tin taba, inigh as: i rbbi a illi lli ugrgh s tmighi n usggwas, is trit ad yi tbbit timmidt, hati rad lalgh!

Tullist ad ttyasay-d sg tawckint n “Ayt iqqjdr d uxsay” lli d iffghn asggwas ad nit n 2009.

Comments

 1. igider yeqqar-d:

  awal ix gis igut ufran ur ig awal
  iga zuned imendi dizzddan ix ur ifren
  urakw atimim tiremt lid ittay
  ar iskar anusm attan ad ittay

 2. Atanan yeqqar-d:

  i fulki agezzum ad!

  macc mad iz iga afgan an lli yuggern ultmas s tmiDi n usggwas?!

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*