Home » Tamdyazt » Aylal n iman (Mohamed Arejdal)

Aylal n iman (Mohamed Arejdal)

Issufgh-d Mass M. Arjdal tawckint ns izwarn n tmdyazin s ism n « aylal n iman », tffgh d gh tgmmi tumlilt g 120 n tasna s uskkil alatin d tfinagh gh wayyur n ibril 2009.

Idêrisn igra mass arjdal g tazra n warra ad rad gisn yaqqra imghri kra n udmawn n tussna ngh d tghrma ngh, igwmi gisn iskkiln n unzgum lli izzâdên ul n walli tn yuran, isti asn timlsit tamaynut d tguriwin ifssusn ifawn d usktur d yugmn zg ughbalu n tudrt ngh, issrbu asn atign n ufgan zund tidrfit, tilelli, tayri n tmazirt, tiwizi, d tzzidêra d tiyyaä.

Rad nn yaf imghri kra n udmawn n tmazirt d middn ns zund timukrisin n twuri n i3rrimn d tkndawt n id nu tsrtit d uzirz isghrn ilm n wakal ngh, rad yurri kuyan ighran idêrisên ad s tmzî ns lligh ar ittazzal g igran, ar inttêr dârat n tflillisin d igdâd d ifrtettûtn d iklan n tslit unzâr d tmqqa ns isslufn i udmawn ngh, rad ittirir i imirn n usggwas d tiddi n udrar, rad d ikti kra n twuriwin n imazighn zund tamgra d tayrza d kra n tmyurin ngh zund iä usggwas d tiyyâd, rad nn yaf kuyan ixf ns tagara n tghri iga afgan ittwargan s tlelli zund agdîd, rad d gis iduy wazzan lli gis iffrn, rad gis immass uzûr n tmmuzgha yugin tissumga, ittkksn azzaglu n iskraf, ittalghn tafukt d tifawt d waylaln ar ittals i izlan ns i tdrfit !

Ayyuz I mass arjdal

ha yan ugzzum gh twckint ns:

Tafsut

a mm tzgzut d ujddig

ftan imdla d usmmîd

ifaw ignna

Idl udm n wakal s tuga

ircm s ujddig

Ack at d a tazzanin s igran

Ad nttây fitllis,

ar nssflid i izlan n igdâd

clip_image00224

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*