Home » Amarad » Ddrat agh Taskla negh.!

Ddrat agh Taskla negh.!

Imazighn ass ad

Nkni imazighn n wass ad nlla ur nlli,igh ur nnigh:utint tmitar n unghubu tin talla ngh; Tugtt gingh yiwi tn wasif n tudrt, iga darsn unzgum n tmust tamazight amggaru n inzgumn lli mmi frkn is isghawsa s ufsay, igdudn n imazighn d tmazighin, ddrn tamust nsn s tmmara, tga darsn ag as akuyass, ar t shriridn ur ssnn mani d ikka, ur as lin asafar, yat tmdrust gisn ssudan g tudrt s imik ufan ad ntln tamust nsn tamazight, tga darsn atrs ighban,(profond) da skarn aynna hlli ufan xf ad t ssntln, mmaghn ad skun addur nsn xf tnvi n tmagit nsn.(tamagit=tamust) tghama yat tmdrust n tmdrust g imazighn ur rin nttni ad nghubun, ur rin ad ddrn tamagit nsn zund aggas ur ilin asafar, mac tga yan umukris illa, iqqan ad yili afsay, g dar wid asqqsi n tmagit tamazivt iga asnfar(projet) irzmn xf imal, ass nna d frkn imazivn rad sis nkrn sbiddn t, amzruy nsn da immal is gan aghrf(peuple) idusn lli ittawdn iwttasn ns akud nna ira ibkks i tayri ns.

Llig ur tufi tmagit tamazight ad tili igh yad ur tlli tutlayt(langue) tamazight, tga tuwuri tamnzut n infrak ad ad ddrn tutlayt nsn, ddrn taskla nsn, taskla tamazight ad igan aman llig rad tddr tmagit tamazight, g usnfar ad axatar rad kcmn imagradn(articles) ad lli rad d yack xf tskla ngh tamazight lli d iqqan ku yan ku yat ad tt issn iddr tt.

isul…

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*