Home » Tamdyazt » Amcrus n w ass a

Amcrus n w ass a

Asght a ayt ma ad 3awdgh i imma arezzu x lxdma yu3r x i3errimen .
Samht iyi ad inigh ca wawal s umazigh lwacun qa3 a ibghigh assa a ad ghri sllan
A3ezri d a3errim maymi udjji ixdim maymi ikkal iqqim di lqehwa d lbiran
A3errim ur i3ic nhedda ul nnes ihcic yu3r a baba uqbbic di zman a aberran
Wen gher illa zhar ad irah l3esker di rremla agh aisqar tcabula ma isbar ad as wcen kabran
Neffer da dg ifri nefghd udjji neghri lemxeyyr d a3skri di ssehra akd ilghman
Wen ighrin al bak icsi x ighir ssak itraja t ccebbak ad ines d a3ryan
Wen iqqen ssebat ibgha ad irah rrebat ighil degs nnacat d netta degs ifeljan
Aad ixdem di lebni udem nnes ighenni ma d idwl ya mani u xes ghra iqblan
Ad terren d a3ssas di lvilla n mmis n fas ddelm din a tiqas mani n idjja immas mani n illa babas ad din iru whdas ghas netta akd itran
Waxxa ze3ma neghra nsigh a imma berra laz d fad d le3ra dwlegh yigh axwwan
Ma tezmert i tarut ru ad 3awdegh x umeqqut d umenghi ghas x lqut ztat n lberlaman
Lmexzen nnegh d aberran ur degs illi laman udjji ibettu nican lferzyat dg iwdan
Had lebda x lkrasa iserrat am ulfsa itreya x umcsa isnum as ixerriqan
Had ghars timura dg ufus yinas tisura had lebda itfura deg waccawn n buyblan
Hdat be3da di lebhar tarwa nnegh fi xatar aha netcni nesqar imi degs asennan
Ul a imma icmat imi nnegh d asemmat anzwa ajemmat yif tudert n qetran
Ighab tura utbib zi zenzen lmeghrib tyit l’ONA jaj n jjib ruh cek qbal izan
A kker zeg ides rwah ha ya mmis ufellah neggur neffer lejrah nerrit ghir x lghiwan
Sghet ghri helli il temme3t timlli nenzu zeg itlli zzi bghan ifasiyan
Tamurt t3ez deg wul dags ay nekker nlul dags anzar d lebqul d in i3ddeln lqul ur teggegh amehbul ad tnedj i i3dawan
Awal inu iqtva nebnat am uzettva nebgha a imma rtva netta aggin lkelyan.

Comments

 1. iazzouzen hamid yeqqar-d:

  aya isfrah lxader isbeh manya turid ssitimigh a tarid ktar zzi manaya di zzat id igguren minzi amcnaw tiqsisin a ad rrent ccan nnes i wmazigh
  ayyuz nnes u ma muhnd eddaghor

 2. kaltum yeqqar-d:

  azul mass eddaghor, ayyuz nek f tamdyazt ad.
  ark Ssimghurx bahra.

 3. amghnas amghnas yeqqar-d:

  Ayuz i usalwayannagh mas Eddaghor
  radagh bahra issusm ighagh turit tamdyaztannak
  ” Issandfiyi Wawar “

 4. eddarhor muhand yeqqar-d:

  ameghnas
  tamdyazt raf tid sul nari gh amaynu
  tanemmirt uma ameghnas

 5. akensus yeqqar-d:

  azul..
  tanmmirt i gwma aselway f tirra d tamdyazt..
  tanmmirt igh iflujja wawal ifek tujjut..
  tanmmirt igh immarkes wawal ig tamazight..
  tanmmirt f tghansa d tayri n tmazight..

 6. brahim iaazza yeqqar-d:

  ayyuz nnk a mass n tlelli v uzavar
  issusm iyi ad ak iniv tafasa nnk tga zun anzar ar ikkat akal ismvi d igran ar isswa ulawn rufanin s umllal n tvrma v utaram
  ad ak issu uvaras afra idlk ignna s ufra mnid n tguri nnk tamlsa n tmazivt irvud i yan as ifkan tawada nns.
  tanmmirt …..

 7. karima kejji yeqqar-d:

  azul tsa inu
  awal a ighuda izid, ittadf gher wul am watvu izddeg izdid,
  tamettut nnec tatbirt nnec n xec i3zzen attas.
  karima

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*