Aseggas Amaynu Amggaz !

Lachgar Hmad Agwilal

Iga useggwas Amazigh, negh ay lli mu nttini: id n innayer, tagwlla n innayer, Hgguza d ismawen yaden yat tmeghra lli s d iqan imazighen ad is is sfuglan kra igat yan s tgharast nes, mek lli nit yadelli s is sfuglan at dar negh zikk ula ass a, macc ass a, Asggwas Amazigh ur sul g is helli nri ad ig ghas tamelda y-ad nna gh ar ttmunen medden, tawja, ayt taddart, ayt w-asun (Village) negh akkw tajmaat… macc ass a, darat ay lli d ibbi umussu adelsan Amazigh gh twada nes, iqan-d useggwas…

Anezgum isghewwacn (Arhazaf Mohammed)

Lachgar Hmad Agwilal

Iseksew uselmad nnegh g ughanib nnes azggwagh, idma t ar isuddum s uZugh n inelmadn ikkan dar s zi kud issentey tawuri nnes.Mecta n yuk ikka inzez (Etre intelligent),  ar iserrey ignutn  (les problèmes) n usunDn maca gh ils aorab ur ar ittawey xas tibkkitin  (Les notes) timazdarin aha ur ar ittafa abrid s usaka asunan (Scientifique)  acku akesdu (Proposé pour le coefficient) n ils ddegh iga semmus…

Tazlgha n TIRRA rad tsnmili yan unmuqqar anamur issutuln f « tutlayt tamazight d tiskliwin nns : isastnn n DaRat n usmnDaw d tmukrisin n umutti s tirra

Tazlgha n imaratn s tmazight TIRRA rad tsnmili yan unmuqqar anamur issutuln f «tutlayt tamazight d tiskliwin nns : isastnn DaRat n usmnDaw d tmukrisin n umutti s tirra, gh wass n 24 dujanbir 2011 gh umSRi n imussutn iDfrn i uHanu n usghzznz d tmguri gh ugadir,aZTTa n twwuri ad rad ig mkad:
Taylgi :
Gh 9h30: AnnurZm  n unmuqqar.
Gh 10h : Asunfu n watay.
Gh 10h30: Tutlayt tamazight ..

Dania Bensasi titrit Tamazight n Libya

Lachgar Hmad Agwilal

Yat g tghawsiwin lli ittusenfalen g Libya tamaynut igatt mas-d aghulen imazighen gan ililliyen ad sawlen, iriren hucen fejjijen !
may ad darat 42 n useggwas n tkerrayt d tmmara d uzuccel n uhyud lli igan « Lqddafi ».
Imazighen d tmazighin assa gan iderfiyen, izdiren ad skaren ay lli yadelli jjun s ur zmren adt skren may ad izrin.
Ad nadj imeghran ad zrin s ixfawen nsen ay lli ingha Lqddafi gh ilibiyen akkw d imazighen fegh nit..ad akw nssfeld i Dania Bensasi…

1 2 3 4 5 6 48