Home » Archive by categoryTallast (Page 6)

Ad lalgh

Tikrkas bbrksnin, mmrksnin ir3in d ilammn, kks?-d ixf inw, ar t zrru?, taf iyi gis yat tlkit, tasi iyi tssumm imik n idammn inu, tr?m iyi,trar iyi -d ixf inu, ar ttidu? g ubrid n walim, aylli? qqur? s fad, su? yan uraw n waman g wasif n ignwan, s iyi ya? la?, gwmrv yat tskkurt alli? tettrs f tafukt, ssiwd?-tt, ayln ibzzirn ns, i?ama uksum, ssnu?-t s izn?arn, imil syafa? s usmmi?, kks?-d kra n itran, ar asn swa?? aylli? r?an zund adfl...

Ɣer uggar

Taskkiwt n tbhirt: Guy De Maupassant (I)

Mkda ihuska uzemz, mmeklan ayt tb?irt d?ya, ilin in ? igran . ?uza, taskkiwt t?ama d f?nit tu??umt n unwal irrutn, yat tjaffut ittxsayn ddu tikint ?ad tfluffun waman ? iriwn is, nettat a? d ttagwm aman s a tssirid irukutn s tta?ilt, i? tekka mad tekka tlu? allen is xf tazzenbilin d itsur w-asidd n tafukt d izgern aser?m

Ɣer uggar

Mm izula (Khadija Abenrousse)

ultma tngh xadija tga gh wanaw n tutmin ibggsn ad kkrznt igr ngh inusan s uskrz n tirra, tzwar yad is-d tugm zg tskla n wiyyaä umiyn, trar tn s tmazight, tssfagh tn-d s ism n "illis n waman", tawi-d sisn tasmghurt n usinag agldan n tussna tamazight g usggwas n 2007, hatt id dagh tudâ s tussna d taysi ns lli tt yurun, tgru-d gis kra n tzêllayin ismrghan

Ɣer uggar

Imzlad

Tgn, tfrd tmadunt gh txssa ns, tumzt t tawla. yat gh t in gha usmmid ar trgigi ; ihbut ismg s mad igan afghsad gh tgmmi, yat gh t tumz tawla ir ghan, ikkis as kullu isdal ard t ghama hghdid. ad fllas iffi aman, ghlin d ighugÅa zund i gh iks umzil uzzal gh wanud isskcmt aman. ar tnddr ar ttussu, ar as sflidn ayt ighrem

Ɣer uggar

Timilla ifersn (M. Akunâd)

Gh usays n tirra n wazzan d usughl n tskla tamâdlant, issufgh-d dagh umara ngh imqqurn mass akunâd yat twuri tamaynut s ism n "timilla ifersn", ig warra wis smmus gh igr n usughl dar umara ngh acku issufgh-d yad mnnaw yadên ttyasayn-d akkw gh tskla tarusiyt d umiyn ns, gan mk-ad: vasilissa tafalkayt d tiddukkla d gar tagmat d illis n ugllid. amggaru ad ittyara s tfinagh d

Ɣer uggar

Ayt iqqjdr d uxsay: Tawckint n tallasin

iwis n lqayd ad nn idêrn g wanu, ma rad t inn illil! Ur illi mad izdârn i twuri ann uggar n Dda Mhênd, ma ittwassnn s trrugza uggar ns g ighrm!, mqqar yussr, ssussn isggwasn ixsan ns, ibggs, izuzf ighumran, yass izakarn, issutltn d i udis ns, iggwz, ifsi izikr ns yasst d iwis n lqayd, yallt, awknt inn imzdaghn, tili tghwrit d isliwliwn d taqqurt, ifrujju lqayd, ighr i middn s uhwac tadggwat. mddn hûcn allig iffu wass, ddun mani g ggann.

Ɣer uggar

Izmaz n tergin (Mohamed Ouhamo)

Tunaruz- sidi bu ugrtil- iswingimn d twargiwin n îd d uzal- iksûd sg ma ur illin- sin ifrxan igan ayt umarg- umiy n Jmiâa d ultmas tanafalt - gar arraw - hmad inu tullisin ad gisnt mad igan umiy ismun-t bab ns sg tqbilt n ida utanan, yili gis tullisin lli yura ntta s ixf ns kcmnt gh wanaw n tirra titrarin. Tazwart n udlis iskr tt Mohamed usus.

Ɣer uggar

Amussu n umalu (Lahsen Zahour)

Ihêsa umhdâr tallûht ns, izri ilmma s yat tsga g ad ssiridn tilwâh, isrs g tama ns tanast ns n waman, iskubbr, ar ittql s twala ns, iznzârn n taylgi ar kkatn iskkiln n tallûht ns, ar ismuqqul wazzan g tallûht ns, tssusm-t. Ig nn adâd ns g tanast, yall t id inngh s udâd ns ilan aman tafukt d iznzârn ns g tghmët tazlmaät n tllûht.

Ɣer uggar

Ixfawen d Isasan !

Tiddukla Numidya n Wehran tra a s-teg tajmilt i dda Ɛebdella Ḥaman, s yiwen wegraw adelsan ussnan ara yilin ilmend n “Tefsut Imaziɣen” d “Tefsut taberkant”. Ɣef waya, i waya, la d-nessutur si kra n tin d win yessnen Dda Ɛebdella Ḥaman neɣ yeɣra kra seg wayen yura umedyaz-a/amyaru-a ad aɣ-d-yazen awal-is, neɣ tamuɣli-ines, neɣ tanaga-ines, neɣ azɣan-ines… Nessaram a d-yili waya s teqbaylit neɣ s kra n tmeslayt-nniḍen n tmaziɣt. Tajmilt-nkent, tajmilt-nwen meqqret, Gedha yes-wen. S iḥulfan n tegmat....

Ɣer uggar