Home » Archive by categoryTallast (Page 3)

Idh n w-allen nm

Tg tZallit  yan g wassagh nm, dhfregh titratin n idh n waddur g wallen nm, ccukkugh tnt s ufus, ar ttamzgh addal nsnt… ZZulligh marra assaghn nm, kkesgh tifilit n isghann yadhn, sslsn iyyi unughn nm timlsa n Adama amzwaru, ar zrragh taddagin mmghinin f uZur n uffan,...
Ɣer uggar

Abrid ur yasstwan..!.

« Mad sul tram ?…, ad as nsmd ighnan !…, ad ur inigh tidt!..» yini asn yan inigi gh willi t zranin lligh t tut tamubil…,  abrid ighma s idammn…, amagus ar t ittfgh iman…, walli t yutn ar ukan sul ittals i w-awal nns “nttan ad iskrn tizglt!, mad...
Ɣer uggar

Tisit ( Yura-tt: Mohamed OUSSOUS)

Isgadda lgrafat, isgurrm tamart ns, ig nn aman jjanin, udm n Samira lli rad-d imiggir gr walln ns, aladda ingi-d d ils ns, yuggwa nn g tisit izwarn yanni nn uccn, iggwd, irgagi, yasi lfista ns, ismaqql gh lmagana, iffgh, tazzla gh iskwfal, tifikit, taDuri, taghuyyit, tandra, abddad,...
Ɣer uggar

Awal (Anflous Hasan)

Usiγ-d amkkerj ara-γ taguri : «AWAL», ktiγed mulay 3li Cuhad illiγ inna : “awal a y-awal i …” niγ maygan AWAL, ar swingimeγ … ar swingimeγ … ar daγ swingimeγ alliγ rmiγ, ur ufiγ yat … yat tizi ttuγn akkw, maγa swingimeγ . Tizi yadn tut yyi yat talayt n yits, jajuγ yan lxleq γ its inu inna yyi : - Nkkin aygan awal, awal nk … izayed inna daγ : awal nek, tutlayt nek, tiguriwin nek … - Nniγ as, wah awal iga kra, tutlayt tga kra yadna, taguri tga ula nttat kra yadna ...

Ɣer uggar

Taddigt n tiyni

Iskkus gh yat tghirt, ar nn ittanay  agharas lligh zraynt tugt n tsgharrayin(voitures), ig lhal dar takwzin, ar nn  ismuqqul yat taddigt n ufrugh n tiyni, ighwli fllas ugdrur, yigut fllas lhs, ur sul ar fllas trusn igDaD, ula ar gis skarn igwdfan nsn, ur sul ar tsflid...
Ɣer uggar

Tazrurt tungalt

Ig w-ass ann yan g w-ussan, sfuglnt tillas n yidh ns tizi n snt, zmrnt ad aghulnt am tamyurt, ad ur flnt amr yat tzrurt tungalt n igniwn, tg tinigit f tsgni n yidh ann s ini ns, tzmummg zund ar ttini : ar timnili ! Tllem ixf ns,...
Ɣer uggar

“Ka ar sul ittgga akkw!”

Iga yan u3zriy, ar ikssa i mddn ulli nnsn s tirmt, ar as ttinin: Hmmu n faDim . Yan t yaddrn ar ittini: is iga bla Hmmu n faDim! Ur t id iwint tmgharin f yat, igh llant gh tsukt, ar gis zrrunt tilikin nnsnt, kwsnt tiklmiw nnsnt,...
Ɣer uggar

Tagzi (le secret)

Izdegh yan uwessar (afqir) d tmeṭṭut nes d semmus tarwa nsen g yan usun (village) ameẓyan g tagant, ddern gis yat tudert tamezluḍt. Yan w-ass lli g idda uwessar s teg°mert, tga y as yat tkuṛayt (taghṛuct) iḍern g tuẓẓumt n ubrid bayttaṛ. « Yiwi-d Rebbi ma xef...
Ɣer uggar

“IrZag yimim” Tawckint n tallasin n mass M.Garhou

Tirra s tmazight ar tbughlunt s tuggas n tarwa ns “imaratn d tmaratin”, ur sul tgi tigigilt, ur sul tlli gh tillas! Ghila d taskla Tamazight tfsr aswingm ns i ugdud afad ad ifrk mas d tutlayt Tamazight tga yat tutlayt ngr tiyyaD, tga tutlayt n tirra d...
Ɣer uggar