Home » Archive by categoryTallast (Page 2)

Azwu d tezwut (Arhazaf Mohammed)

Azwu  d tezwut gan tidugamin n ugerwel(La révolution)acku adday ggadin ar sselfufuHn (Déraciner)isulam d iZeghran n isekwla, ar reddeln tigmma tilqqaqin(Fragiles).Igerwaln (Les révoltés)awd nitni ar ssukufn iZuran n imeslakn (les conquérants)ibrraniyn.Maca man ibD illan ger uzwu d tezwut ?Tameggarut ar tsutul g wansa ,ar teggafey s ijjeyal aha ar...
Ɣer uggar

Iriyyn n tmdyazt

Iggr i tallunt s ixf n igmz, agdud illan dids, nttan as ttqqln ad irar f tann s t id yut uqbil,irgm as tamazirt ula arraw, ikRd t id s waddad ula tiram, imzgan n imzdagh syafan s inzaDn biddn gh ixf n bu tazrt lli s as...
Ɣer uggar

Imnarn i w-allas amazigh atrar

Issufgh d wayyaw n tmsmunt tamaynut n ugadir yan udlis amaynu igan amzwau gh wanaw ns, acku iga afran gh tskla Tamazight s tmazight, adlis ad iga s ism: imnarn i wallas amazigh atrar, iZli I wallas mklli immal ism ns: ungal d umiyn d tullisin, gis sin...
Ɣer uggar

“Ihaburn n tayyu” n mass Omar Haydar

Issufgh d mass Omar Haidar yat tullist ighzzifn s tmazight, ig as s ism: ihaburn n tayyu. Tffgh d tullist gh tzazwlt n centre imprimerie, ilint gis 64 n tasna, ttyara s sin iskkiln tifinagh d ulatin, iskr as tazwart mass Mohamed Akunad. tullist ad tra ad tg...
Ɣer uggar

Tullisin n mass Sabri i Tifa

Igr n wallas amazigh, tmmghi d dagh gis yat tydrt izgzawn, ibnghln, ad tt igan d twckint n tullisin n mass Abdllah Sabri, isti as s ism: tullisin I tifa. tawckint ad immimn igan tamzwarut gh wanaw nns gh mad iZlin tagharast tatikniyt da as isti, tbDa f...
Ɣer uggar

“AzTTa s iskkiln”, tullisin n mass Jamal Ayt Jddi

Tbughla dagh tskla tamazight s tlalit n yat twckint n iDrisn n wallas ismunn gr tullisin d umiyn, mi iga ism nns: azTTa s iskkiln, tawckint yura tt mass Jamal Ayt jddi, arra ad gis tZa iDrisn (tawnza, amghar d ughyul, id war, bu taghaDt, bu tkrkas, anza...
Ɣer uggar

Anezgum isghwwacn -3- (Arhazaf Mohammed)

Illigh issig uselmad nnegh azra (Le passé)yagugn yaDu s tdala n mcerDul .Kud ar qqarn inelmadn yan umagrad ibdern tayukt(L’unité)n udalis(La culture)iseqsa ten : -Id tla tmazirt nnegh yan udalis mid mennaw? Isella i itsen sawln g yat tiklit s yat tmijja(Voix) : -Uhu ,mennaw. -Matta idalisn-ad? Saweln itsen : -Amazigh d uärab. -Mezyan .Ad ur tsawalm akw g yat tesfert...

Ɣer uggar

Anezgum isghwwacn -2-(Arhazaf Mohammed)

Ur iZri amya g yat tifawt alley yuzD as yan usmun n twuri isselmadn asunDn yan utagir(Le document) .Illigh yannay unughn nnes ir3eb (S’exclamer)aha isawl as uselmad nnagh s uzmummey(En souriant) : -Ha iskkiln n tmazight. Izmummey awd netta : -Axxid iskkiln ifulkin! Yunf dat as yan udacil(Le livre).AZent wallen nnes ad felnt tiqerwin(Au vrai sens des cavités dans des rochers,au sens figué les orbites).Imdudz (Eprouver une grande joie)kud izutf kra n tmatarin gis...

Ɣer uggar

AsmmiD

Ghwlin d ifalan n tufawt n ughuri, awnt as d kra n tghlaghalin gh ddu usddul nns, yat tghlaghal ar as ttini:nkr awa, han izri uzmz… yat tghlaghal yaDnin ar as ttini: illa sul uzmz …. !ur yumz algamu  iyixf nns, issani s dar tghlaghal tisnat,yayl gh  tillas...
Ɣer uggar

“Aggu n twargit” ilal-d ig tidt

ifgh-d ussan ad zrinin yan udlis amaynu n ultma tngh massa khadija Arouhal. Adlis ad n massa arouhal ntta as tiwi tasmghurt n usnflul asklan da tsnmili tbadut n 2M gh twala ns tis kraDt gh usggwas n 2008.Adlis ad amaynu n massa khadija arouhal tDDi yast id...
Ɣer uggar