Ixfawen d Isasan !

Tiddukla Numidya n Wehran tra a s-teg tajmilt i dda Ɛebdella Ḥaman, s yiwen wegraw adelsan ussnan ara yilin ilmend n “Tefsut Imaziɣen” d “Tefsut taberkant”. Ɣef waya, i waya, la d-nessutur si kra n tin d win yessnen Dda Ɛebdella Ḥaman neɣ yeɣra kra seg wayen yura umedyaz-a/amyaru-a ad aɣ-d-yazen awal-is, neɣ tamuɣli-ines, neɣ tanaga-ines, neɣ azɣan-ines… Nessaram a d-yili waya s teqbaylit neɣ s kra n tmeslayt-nniḍen n tmaziɣt.
Tajmilt-nkent, tajmilt-nwen meqqret,
Gedha yes-wen.
S iḥulfan n tegmat….