Ufugh amzwaru n imnghi amggaru Adlis wis kraD n Khadija Abenrousse

Iffgh d gh usiru n tzazwlt n sidi mumn gh tgmmi tumlilt ussan ad ggwranin yan uDris amaynu n ultma tngh massa khadija Abenrousse mi tsti s ism: imnghi amggaru «Le dernier combat ».
Adlis ad amaynu n massa khadija Abenrousse tsmun gis kra n umiyn d tullisin zg taskla tamaDlant tsughl tn s tmazight tfk asn yan udm yaDn s uskkil d tguriwin ngh iZiln s yat tgharast bahra…

Tadiwennit d Mass Lyazid Abid (Mehdi Actuk)

Lachgar Hmad Agwilal

Aneγlaf n teywalt, n teγdemt d yizerfan n wemdan (Ministre de la communication, de la justice et des droits humains) –Gouvernement Provisoire Kabyle-
Lyazid Abid nγ-d Lyazid At Mrah yuγal d Aneγlaf n teywalt, n teγdemt d yizerfan n wemdan g Unavad Uεdil Aqvayli (Gou¬vernement Provisoir Kabyle). Iga yan umγnas axatar ifkan kigan i tmentilt tamaziγt d tam¬salt taqvaylit, Iga yan g inbdadn n Mak g Lalman ig…

Iγbula : Tinnẓmit n tarkyulujit g taγuri d ufran n umezruy Amaziγ

Isberrek uneγmas εabdennbi Idsalem g usayes adelsan n Tiliẓri Tamaziγt «Iγbula», Akwas (jeudi) 30/12/2010 g 21:45 GMT, Mass Yusef Bukebbuḍ, imerzi (chercheur) g Tarkyulujit. Iẓli Mass Idsalem timlilit n w-ass a-n i: «Tinnẓmit (l’importance) n tarkyulujit g taγuri d ufran n umezruy».
G umezwaru, isawel Mass Bukebbuḍ γef tinnẓmit n tarkyulujit g ussefru n umezruy Amaziγ d umezruy n tiffugna s umata. Tarkyulujit…

1 2 3 4 5 11