Aslal n tguriwin (Tamsmunt n Awrir)

tamsmunt n awrir gh ugadir tmyar mnnaw isggwasen ayad ad tsnmiliy anmuggar anamur n tmdyazt tamazight, ar gis ttmiqqirn mnnaw imdyazen n tsga ad n ugadir d sus (zund lm3nger d ayt âbayd d ukunad d lmnnani d laâguir hasan d abdel aziz blilid d hmad amin d tayyib amgrud d mbark bulgid d lhusayn ajgun d win tsgiwin yadên zund omar taws, sin isggwasen ad gguranin ar-d tssufugh tmsmunt

Ayt iqqjdr d uxsay: Tawckint n tallasin

iwis n lqayd ad nn idêrn g wanu, ma rad t inn illil!
Ur illi mad izdârn i twuri ann uggar n Dda Mhênd, ma ittwassnn s trrugza uggar ns g ighrm!, mqqar yussr, ssussn isggwasn ixsan ns, ibggs, izuzf ighumran, yass izakarn, issutltn d i udis ns, iggwz, ifsi izikr ns yasst d iwis n lqayd, yallt, awknt inn imzdaghn, tili tghwrit d isliwliwn d taqqurt, ifrujju lqayd, ighr i middn s uhwac tadggwat. mddn hûcn allig iffu wass, ddun mani g ggann.

Izmaz n tergin (Mohamed Ouhamo)

Tunaruz- sidi bu ugrtil- iswingimn d twargiwin n îd d uzal- iksûd sg ma ur illin- sin ifrxan igan ayt umarg- umiy n Jmiâa d ultmas tanafalt – gar arraw – hmad inu tullisin ad gisnt mad igan umiy ismun-t bab ns sg tqbilt n ida utanan, yili gis tullisin lli yura ntta s ixf ns kcmnt gh wanaw n tirra titrarin.
Tazwart n udlis iskr tt Mohamed usus.

Amussu n umalu (Lahsen Zahour)

Ihêsa umhdâr tallûht ns, izri ilmma s yat tsga g ad ssiridn tilwâh, isrs g tama ns tanast ns n waman, iskubbr, ar ittql s twala ns, iznzârn n taylgi ar kkatn iskkiln n tallûht ns, ar ismuqqul wazzan g tallûht ns, tssusm-t.
Ig nn adâd ns g tanast, yall t id inngh s udâd ns ilan aman tafukt d iznzârn ns g tghmët tazlmaät n tllûht.

Ixfawen d Isasan !

Tiddukla Numidya n Wehran tra a s-teg tajmilt i dda Ɛebdella Ḥaman, s yiwen wegraw adelsan ussnan ara yilin ilmend n “Tefsut Imaziɣen” d “Tefsut taberkant”. Ɣef waya, i waya, la d-nessutur si kra n tin d win yessnen Dda Ɛebdella Ḥaman neɣ yeɣra kra seg wayen yura umedyaz-a/amyaru-a ad aɣ-d-yazen awal-is, neɣ tamuɣli-ines, neɣ tanaga-ines, neɣ azɣan-ines… Nessaram a d-yili waya s teqbaylit neɣ s kra n tmeslayt-nniḍen n tmaziɣt.
Tajmilt-nkent, tajmilt-nwen meqqret,
Gedha yes-wen.
S iḥulfan n tegmat….

1 2 3 4