Aghrum n uqddam

Ar dids tzi tmghart nns, ar as ttini: igh giwrgh gh ugdud n tmgharin, kun yat gisnt ar tsawal, ar ttini: inna wingh gh uxrbic!iskr wingh mkad, mkad !inna wingh: mkad, mkad gh uxrbic!imma kyyin ujjun iyi tnnit nnigh gh uxrbic!ujjun iyi tiwit inghmisn n uxrbic!ujjun asn tnnit ula nnan ak!is ka gig skrn wa d asn ittgan i takat !gn ifaddn s takat ar rqqan!dlhn i taqqurt !kyyin ur ar d ttawit bla alln bzgnin d tugt n imzan gh uqccab d uslham nk! is iyi tfart kra igat ass awigh aqccab nk s usggwrd, ar t gis tggwagh !ghik s t bbigh s uzduz…

1 2