Tarabbut n Aza

Lachgar Hmad Agwilal

Mad ur issinen Tarabbut n Aẓa n Santa Kruz n Marikan, yat trabbut nna istin tiɣarasin nes g uẓawan amaziɣ, Fattaḥ d Muḥmmad usan-d (uckan-d) s Marikan asenti (debut) n 2000 kkint-in g trabbut yaḍen nna mu isem imdyazen g imi n tanut, tisggiwin n Mrrakec (“Marrakesh”).
Tarabbut n Aẓa tlul-d g uzwag am (zund) tirubba yaḍnin nna d ilulen g brra n tmazirt, iwin-d amarg , amarg i kuyan, may ann af stin taɣarast nsen s isen iẓlin n y-irir amaziɣ, taɣarast nna ur igin ti n iming (Orient) ula tga ti n Tagut (West), tga asnflul (creation) amaziɣ iẓlin s imaziɣen yuten s iẓuṛan g tamurt n imaziɣen…
Rad ad awn(t)-d nttegga igzzumen n (t)imddukkal neɣ g Aẓa imik s imik (peu a peu) nssirem, nennurz ad awen(t) awin tiṭṭ d umẓẓuɣ.. Tanemmirt .

Fel agh tannayt

Your email address will not be published. Required fields are marked *