Tullisin timaynutin s tmazight: askarn n tkSSaD n mass Amennuu

had mass Abdellah Amennou ikcm asays n tirra, issufgh d tawckint nns tamzwrut n tullisin mi iga s tmatart: askarn n tkssaD, gis tullisin ad lli rad nbdr:
– Tiwargiwin n umzluD
– TikssaD
– Mm kkuZ iDarn
– Inafaln
– Taddagin
– Tamukrist n wurgh
– Nkki ngh d ntta
– Tacaga
ADris ad iffugh d 70 n tasna, ittyara s uskkil alatin d tfinagh.
tirra n mass amennou ddant d ad znZRnt ula nttni smdnt tifawin d isaddn i igr n tskla tamazight

Fel agh tannayt

Your email address will not be published. Required fields are marked *