Home » Tallast » Anezgum isghewwacn (Arhazaf Mohammed)

Anezgum isghewwacn (Arhazaf Mohammed)

Iseksew uselmad nnegh g ughanib nnes azggwagh, idma t ar isuddum s uZugh n inelmadn ikkan dar s zi kud issentey tawuri nnes.Mecta n yuk ikka inzez (Etre intelligent),  ar iserrey ignutn  (les problèmes) n usunDn maca gh ils aorab ur ar ittawey xas tibkkitin  (Les notes) timazdarin aha ur ar ittafa abrid s usaka asunan (Scientifique)  acku akesdu (Proposé pour le coefficient) n ils ddegh iga semmus am wi-n usunDn d ils afransis.Imseqsa d twengimt nnes s ifesti : « Is ur igi ughanib-ad amarig (L’arme) ma as ar neqqagh ifasikn  (Les victimes)  ?Is ur gigh anebkaD (Le pécheur)  iddegh nghigh s ils aorab nna sis telligh am ucengu ittellin s tefrut (L’épée)  mennaw n inelmadn imazighn d wi-lli ittusorrebn ?Id ur gigh aseghtay (Le criminel) inqqan mar ad yamZ alik (Le salaire)  nnes ?Id ur igi uy-a alakid (L’injustice) ? S ils aorab ar ttaghigh (Yughy :étouffer) iHerjaD (Les gorges) n ifergasn.Mantur ggargh s umarig -ad ?Man agu ttekkesgh tiwerghiwin n usyafa s ubakiD (Le péché)  ? »Iktey kud ila tawuri g yat tgharamat  (Proposé pour la petite ville) ammas n udrar yan unelmad ur issin akw mayd ittini s ils aorab .Illigh ira ad isseghtu (Corriger)  akariD (Le papier) nnes ar isemrara tiwaliwin lli yura macan ur igzi amya aha igher as :
-Is ur tnnid ad i tgherd ay-a ?
Ittemr as wawal .Ibedd ar iseksiw g tirra nnes.Ur yad izmir ad t izmek (Déchiffrer) .
-Is tekkid teghrid  ils aorab g tinml tamenzut?
-Ghrigh t.
-I max alley ur as tessind?
Isusm  :
-Is kkan iselmadn  ar awn sawaln s ils aorab?
-Ar agh ssefrun s ils amazigh.
-Ddu s adghar nnec.
Ur yad yufi xas ad as yuru tannayt ddegh nnig n ufaris (La production)  nnes:”Ur tessind mayd ttinid”.Ictey digh yan uorrim ughzif itteggan tamessumant mar ad ilmed ils aorab s ughdebbu (L’accent) amazigh.G yan wass, s tmelda n imalas adelsan   nna tga tghawant (La commune) guDln (S’absenter)   inelmadn aha ur d-iddi xas netta.Illigh t inzeD ad ikcem ar ittemunnuD, ur iri  ad iggawr wala ira ad iffegh aha yini as :
-Senyif yan dig sen ufugh negh ikm.Ad ur ttemunnuD ghif i di.
Inna as s ufell (Le ton)  n uhendz :
-Ddigh ad xelDgh ghif ismun inu.Mayd t yiwin g Teorabt nnec?.
Iffegh , idma t gh ugadaz ar ittesduc tasendubent nnes s toebrawt n imnayn d udawin  (L’imaginaire)  n imedyazn d uZawan n inaZurn.Iqqim uselmad nnegh g tdala ar isseflid   i  ugayyu nnes, ar ittewarga s wass nna gis issenfl aselmd n Teorabt s uselmd n Tmazight far ad yarm ighf nnes, id ad izmer ad issiwD azan s tmazight mid ad ireftl (Trébucher)  meqqar ur ili aghdebbu n umazigh iseqqan  (Pur) .Ictey digh yan ufadim  (Jeune homme fort) ur issin akw i teorabt maca izutf gis yat teghbalut n tmazight.Isselmd as mennaw n iwaliwn .IoreD as s tgmemmi nnes aha isenod as iwalifn n imudar, n ijddign ,  n imghan ar ten issagh s tmazight.Yufa t iga adriraw (La référence)  nnes.Ikka inna as is iffegh zi tinml craD iseggwasn aha kud ur yufi mayd iskar yaghul Zar s.Maca meqqar yaDu-d ca ur t ixriD (Expression qui veut dire ne rien gagner) .Ur ar ittawey adalis n Teorabt iddegh issen is ur inni ad t ilmed.Ar itteqqen  uselmad nnegh allen nnes ghif s iddegh iggwed ad ifel aghasar (L’établissement)  g yat tikkelt igh t icaca (Renvoyer) .Issen is ur inni ils aorab ad izdegh alaqin  (La mémoire) nnes g walad n ils amazigh ittugziyn (Au sens de graver)  gh twengimt nnes.Inna as ufadim g yan wass :
-LLan wi-dda ran ad ghrin aha ur as ufin , yilin wi-lli zmern ad ghrin maca ur rin
Izmummey uselmad nnegh aha ur yufi xas ad as yini :
-TeghZand.
Gh tigira n umir agherbaz  (La saison scolaire) imsafaD d ids aha ifka as yan udalis n ils aneglaz ittughtsen i uselmd asinan asmattag.Ffir unebdu immuttey uselmad nnegh s yan usun (Le village)  g uZaghar.G tdala yufa itsen imazighn nna ur ssin akw i teorabt.Yufa itsen wassaghn imazighn , ighal is id babin nsen gan imazighn iseqqan.Ur ikki cigan n ukud alley izutf is ur ssin akw i Tmazight.Igza is gan imazighn ittusoerrebn alley ttun tinttit nesn.Isella g yan wass i yan inna ghif wa-yyaD :
-AcelHay nnagh.
Ioayn t , iseqsa t :
-Mayd trid ad ttinid s ucelHay ?
-Righ ad inigh is ar i isdiddiy.
-Axs ur trid ad ttinid is iga aHabij  (L’idiot) .
-Uhu.
-I max alley ur as teghrid s wassagh nnes uslih (Privé) ?
Isusm aha innarZm ils nnes :
-Ttugh.
Yaghul uselmad nnegh s ulektu (L’estrade)  day irZem i ils nnes :
-Mayd izmern ad issusn s uZeghZr?
Iqqel ad ssedkln iDuDan nsen.Ibag is mutln .Kud ira ad izubdu awal nnes tenDew yat terbat :
-Iga ad nesyif afgan umlil ghif ubxxan.
Illey s ighf  :
-Ighta (Etre correct)  wawal nnem .Adday nsenyif afagin umlil ghif usggan d uwragh d uzeggwagh is njujgl umlil aha nzizdr wi-yyaD?
Islla i mennaw n iHerjaD nnan gh yat tiklit :
-Yah.
-Id illa uZeghZr  ger ifagin xas g ukwlu?
Festan imiq.Tessedkl yat terbat aDaD nnes :
-Iga asnuHyu ger uwtem d tewtmt, ger uneslam d umasiH d wuday.
-AZeghZr iga asnuHyu aferdas ger iwdan f usaghil n ukwlu,  negh aZur , ils, asaghin (La religion) , anag (L’espèce)  d udalis  (La culture) .Is ifulkey uZeghZr ?
Sghuyn s ujerded (Avec enthousiasme)  :
-Uhuy.
-Mayd igan addad n usaghin aselman zeg uZeghZr?
Yukz zeg isatin nsen  yat tawalt :
-Igey.
-Mayd izDarn ad agh issektey  yat tmatart nna issenoadn igey n usaghin aselman?
Festan ar txemmamn .TenDew yat terbat :
-Ikka « Abu Darrin Al ghufari irgem « Bilal » s iwis n tseggant aha isufrra (Montrer le défaut à qqn)  t umazan n Rebbi day innebdr « Abu Darrin »ghif wakal aha itter i « Bilal »ad yacl udm nnes far ad imugz (Corriger sa faute en tenant à ne plus répéter l’acte) .
Arhazaf Mohammed ass n 19/12/2961 imsasan d 05/12/2012.

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*