Home » Tallast » Anezwum isghewwacn (Arhazaf Mohammed)

Anezwum isghewwacn (Arhazaf Mohammed)

Illigh iswanfa uselmad nnegh zeg umlasay innughjef digh iddegh inmala ad yughul s tsinant tasmattagt.Ar ittexemmam ,ar itetter i Rebbi ad as irZem kra n tcenbit far ad irreftel,maca yufa ighf nnes dat umnus(Anezgum).Merday hilli  da ittemlasay d iberhac f ulmad n Tmazight .Ar ittejlan(S’ énerver),ar as ttergigin izenzifn (Les nerfs)nnes ghif wad isker tawuri nnes s ighnan.Mayd t issexnadn (Excuser) mec  iskkus ffir usara aha ifest ?.Iga aliD amulas(L’accusé).Igh ur pmiln inelmadn ad ghrin hat netta ayd ur irin ad ten isseghr.Yuccel ad isker tawuri nnes .Ad irin negh ur rin.Kud ikcem ,izmummey iddegh ur yufi g usemyalay n  usalat(Le tableau de service) xas simra n temrilin(20 heures),iddegh ur yufi iguzdiyn (Les groupes)n usawir wis-craD.Issiley taghunfitt(Se soulager)iddegh ighal is qenna ad as ifsis waggwa.Ur ghur s xas kraD n iguzdiyn n usawir amezwaru d sin n wis-sin.Intey tawuri nnes s izenzifn uDlisn(Calmes).Ar itetter i Rebbi ad  izubdu(Continuer)  s usemyalay ddegh kud ur yufi ma s irwel.Simra n temrilin ur id am simra d kuZt.Aha merday hilli ur illi wagaD (Le chahut).Merday hilli ar isselmad wi-lli itteghDafn asl n awd yan usawir n warruz(La violence) .Ur id aselmd ayd t iZZuZin hat agaD n itsen inelmadn.Gh timrilin imezwura n ulmuqqar yannay yan unelmad n usawir amezwaru ar ismussu ifassen nnes amm ira ad iwwet asmun nnes.Iäayen t,isawl as s ufell(Le ton)uDlis :
-Ma s di teddid s di ?
Izmummey unelmad :
-Ad ghergh.
-U-nnairantaghuri ad as tnem twada.
-Max mayd gigh?
-Seqsa ighf nnec f mayd tgid.
-Urgigh amya.
-I isdidditn nna s tesdiddid asmun nnec?
-Hat yucr i aghanib.
InDew usmun nnes :
-Uras ucirgh amya.Hat netta ayd issaran ghif wawal.
Imgulley uselmad nnegh s unelmad ifessusn :
-Tdala tga ansa n twuriurid n taZiT.U-nnairantaziT ad iddu s berra.Necursalagh ad frugh isariDn nnun.Ur gigh besraD (Proposé pour le juge).Is nemmegza?
Illey s ugayyu nnes.Illigh isghuy unayna n ufugh ighra as aha iddu-d s dat n usara(Le bureau).Ar tteffeghn ismun  d tesmunin nnes s usarag kud t iseqsa uselmad :
-Mec uznegh i ibba nnec ad iddu s di mar ad yisin mayd teskard id ad d-iddu mid uhu?
-Hat ur illi di.
-Id tenmalad aghasar (L’établissement)?
-Zdegh g usaman n usidd(Le lotissement).
-Max xef da tekkad tamara n twada g usatam (La distance)ighzzifn ?
-Ghif wad ghergh.
-Iwa gher nican.
-Hat asmun inu ayduririn ad i yadj ad ghergh.
-Xas aduras tesserbud ay-nnauriskir.Ddu adurttalsd i wagaD mec trid amurs.
-Waxxa a aselmad.
Iffegh aha izrey aselmad nnegh Dart usara g ukud n uswunfu n mraw tusdidint.Ictey wa-ddegh mayd ikka inna asten g tamrilt tamezwarut n ulmuqqar.Isawl asn ghif uzrak(Le respect) n ughasar,n uselmad,d ismun d tesmunin.Ad ur tjellaxn agadir s tirra,ad smuttern iraciDn ukricn(Papiers froissés)aha gern ten g  ighirfir(La poubelle),ad ur arun f  tidba ,ad ur tent gbun s usighmr(Proposé pour le compas) mar ad zrin idarizn(Les traces,les empruntes) nsen iddegh gant tayla iccarn,ad ur ttemmeh’ezwayn ghif usggawr,ad ur tteZin iddegh gan awmatn d tawmatin,ad ur Zurrefn idlisn d iluga,ad ur acern azarif n tidri g ulamid (La leçon),ad ttern asusl(L’autorisation) n uselmad g trarit f iseqsitn ,g ufugh d ukcam,g umussu ammas n tdala,g usmuttey n izaghimn (Proposé pour la chaise),ad ur xellun timelsa nsen s izwawaDn n uselmgh (L’encre),ad sghusn aghasar,ad ur bbin ifrawn n waddagn,ad ur sseqdacn icermaD(Les appareils) n uganaZ(Proposé pour le téléphone),ad ur awghen i ifsan (Les grains)n uledjuy n tafuyt,ad ur ssan aman xas g tezwara n ulamid negh g tigira nnes,ad awin g icakirn(Ickkarn) nsen tilbennisin n waman uqrifn mar ad ur as ttern ad ddun s ujamar(Le toilettes) ad swin,ad isin ma mnek tteskarn ad sedgern akud nsen ger wi-n urar d tghuri d uzraw,d tipsi d tduci(Le plaisir) mar ad mursn g tudert nsen.Ad ur snuffiyn(Exagérer) g awdyan n uramid (L’activité).Ad gen dat uzegniD (Proposé pour minuit)mar isfuns unuddem nsen  anlli(Le cerveau) ittirin s uDulley(Nécessèrement)ad iswunfu taf ad israr armad nnes,ad ur tmuyudn f tghuri ,ad ur ssecäafn(Epuiser) inella nsen s tipsi adday wpeln,ad fkin i ku aramid amur nnes g umukl nsen,ad ur ttun asunD(L’ordre)acku netta ayd igan arasil (Tirselt)n umurs(La réussite)gh tudert.Ifka asn yan umedya f inelmadn ijabban(Les japponais) nna da keccemn s tdala s uDlas d ifesti aha ssufghn imassen nsen day drun g ulamid ar akud n imecli aha smuttern ten day smun tidba aha ghemsen ten s yan ughamis aha ssufghn utci nsen .Adday awghen ar smutturn igulaz(Les restes) aha ar ten teggarn g ighirfir day srarin tidba s ideghran nsent s ifesti  d uDlas mar ad zubdun azraw nsen.Ar cellan ass mayd ila g tdala.Ur ar ttaDun s tgemma nsen ar tadeggwat.Issentm asn is asunD nsen ayd igan afada(La condition) n umurs n uwank nsen g udmas  d tudert s umata(Au sens de en général) .Issentm asn is s usunD as feln ijabban udm n ugunZu(Le sous-développement),is ar akkan amedya(L’exemple) i igadidn yaDinin.Ur ittu ad asn isawl f uzrak n ugharas acku mecta n umaxix(Accident) ayd yaghn inelmadn.Llan wi-dda mten .Iddegh ar tteddun ammas n ubrid ard ur ufint tisgherrayin ma ani ttekkant.Mecta n unelmad ittenuyn azlalam ayd ittusaghn iddegh ur ar ttafan amur nsen gh ugharas.Llan wi-lli meqqar ar ttemun d uzawawaD umlil igan awettu n ubrid ur njimn i umaxix iddegh  ur ar ittafa umkkalu(Le camion)axatar asatam as yudan far ad izrey mec ur as iffigh unezlalam(Le cycliste) agharas s tama nnes ad t issagh.Maca ar ittemun wawal nnes d uzwu.Meqqar llan imaxixn zi ukud ar wa-yyaD ur ar tteffeghn agharas,ar snukmun imeprayn.Gh unck (Selon)yan usagil (L’émission)aguZar(Proposé pour télévisé)isenyifn(Comparer) ger umadan ajabban d umadan agenZiZ (Sous-développé)issentm(Affirmer) asn digh azda illan ger usunD d usendl (Le développement)iddegh isawl usagil nnagh f usunD n ijabban g uzeglal(Le boulevard )aha s uwalif ifka tamatart f uzuccel (L’engagement) n wamun ajabban s usunD.Kud ittili uDerwi(Le bruit ) g uzeglal n igenZiZn iddegh ur ar ittili uzrak n uselgn n ugharas ur ittili udida g ubrid ajabban iddegh kuyuk issen iwetta nnes ,kuyuk ar ittezrak ilugin (Les règles)n undah asl n taZit id abrid n igenZiZn ur ar ittisil umesnighs(L’observateur)xas i uswihhet(La protestation) , urbaD (L’insulte),usnugger (L’injure), uhendz(La moquerie) d ighuyyan.

Arhazaf Mohammed
Ass n 09 Mrayur 2061 imsasan d 09 Octobre 2011.

Comments

 1. D. Garhou daoud yeqqar-d:

  ayyuuuuz,
  tawada ghr dat,tsnumlt tiùmsrin ttsarnin gh tinml mk lli tga,tanmirt.

 2. arhazaf mohammed yeqqar-d:

  Azul Mass Daoud :
  Ar k snimmirgh f tghuri d uzhal nnek.Hayyi gh ugharas.Ar timlilit.

 3. arhazaf mohammed yeqqar-d:

  Tanmmirt bahra irghan a ssi Daoud f umukl d uzhal nnek.

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*