Idh n w-allen nm

Tg tZallit  yan g wassagh nm, dhfregh titratin n idh n waddur g wallen nm, ccukkugh tnt s ufus, ar ttamzgh addal nsnt…
ZZulligh marra assaghn nm, kkesgh tifilit n isghann yadhn, sslsn iyyi unughn nm timlsa n Adama amzwaru, ar zrragh taddagin mmghinin f uZur n uffan, ar smmghaynt taDuri g udis n tnuflayt, ar gemmrgh ibkkadhn, g idurar n unufl, sawlgh tutlayt tar askkil, ar mddhigh tamimt n talla tamzwrut, ayylgh nnig n uflujju, myamaghn irafan inu, f isura n tumrt, ar ssan tallasin n iman ittyagaln g imruri n ucack. Ar ztthan tazhttahwt n imal g walln nm. tg t akwttay,  …
S w-araggw n ukwttay nm, as nwant tZilla timzwura, Skugh timzgidiwin n ukwttay nm, f imawwn n wakuchn, kaklgh aDafn nsn g tgldit n iman inu, igr d warra nm amattuy s tinitin ns, f udmawn n inglas n ikwrkar inu iffuzzern.
Ar sawalgh d tillas s tutlayt n usummd, ar ZTTagh izri n iwiz s ifalan n usmammi, ar zziwizgh akuchn s tghlaghalt n unbdr nm, fln imrasn n sn, I y-stis n tghlaghalin inu, rwln s  y-idh n w-alln nm. Ar ffrgn assaghn n sn s tuwwda, ddukkelgh d ibliss, ig aDaf n urtan nm, ar sswagh taddagin n udffuy, bach ad nn aggugegh f uqqrf n tghssa nw, akmurgh nn i tRghi n tDuri nger addag nm.
Tata g 14/02/2010.

2 tannayin

  1. azul fllawn ad t inigh g umzwaru fad ad nsnimmr amddakwl nkh abderhman ouboubker f tirra y-d bahra boghlanin s dat g ubrid n tirra s tmazight
    ayuuuuuuz dadda

  2. azul marra imazighen mani ghllan, amzul wmatengh fdoux abdrhman, tanmirt attas f tirra yad, tbark llah illa ghork matinit, sitimghak yan imal iboughlan, kiyi ola kolo inazurn imazighen lin itgan tuggas ad gin atig itusna tamazight. ayuuuuuuuz

Fel agh tannayt

Your email address will not be published. Required fields are marked *