Home » Tamdyazt » aDu n iming

aDu n iming

Aghanib gh ufus yaddum s tirra y arallan
Asqqil mrxen s idamn gh usaru w-awal
Nura srsn yuda d uhuy urra sar nfiss

Yuda gh iZiD  n TtnZ d ighbula n ikerkas
Yuda gh iclifn n TaDutt ur iqqway ufus
NeRmi  aGGu d ufdaddur lahi yi  takat
NeRmi asmammi aDan x ur illi w-ayur

Iming yutd s w-aDu  n tillas  nteln ax
Iffid taffa  iswngimn ur mmrwasent
afgan ngh zud tighiTTn yukin ur issin
is icca y-afRZiZ gh urtan  icca  takut

Afgan ngh azemz ad ur sul issn man mek
Ijjla awal n id babas ula tannayin
ula timyurin iZZan  x ammas n wakal
Ijjla tayri n tmagit  yakwinn i tillas

Yan iluln x uzmz ad timDlt ann ittannay
Afgan  ifrd x tuga ufent akw ikrwan
Tawenza tdel s uGHnbur tentel tifawin
Azzan iDrnn x trwga yawitn w-assif

Yugl amar d uqccab ichan innak lkemen
Allen qqennt ar ittazzal ur nn mmatin
Izakarn ussn as idarren ula tifassin
Ibbi y-as ils amZZug ns  ila tiflwin
Irin ayg aslmad n kra y akw ur issin
Ig aDaf ar ttagwuln asin  akuray
s yan ur ihsi ihsu dax aylli ttinin

Imughaz  ZDan  tamagit  s imik n w-awal
D tugt ikerkas agwin a sersen sawelx

tiderfit da f nttazzal nekka tasutin
Tigigilt rast mDln ix as ur nfaw

Munat a nferg  tamaDunt  naf as asafar
Ad ur nmzi x izrwgan sul ar n ttifif (ttafuf)

EL ADAOUI LHANAFI
Casa  ass le 12/08/2010

Comments

 1. eddarhor med. yeqqar-d:

  ayyuz adawi tfjjij tmedyazt nnek
  ixss angh udlis n tmdyazin

 2. utalat yeqqar-d:

  Ayyuz i wmdyaz 3adawi f tmdyazt ad iZiln. irwast izd aghbalu n gwma tngh iflujja, macc nra gis aman llid ittawi attn ismun g yan uDghar assrsn issyafa kuyan.

 3. Azul amdyaz gwma Lhanafi
  Tanmmirt
  Ayyuz
  Tagharsattawrikt n itrra ur ilin anaw,tad izlin s Lhanafi lli yaran s urin n ul ns attan nw aggas ngh d tamimt n tumdrt ngh!
  Gwmak Farid Mohamed Zalhoud

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*