Nttu k a y-angaz, nrwi taggwlla s ufus..

Daoud Garhou

Zrigh tt lligh tkka afus
Nikkin,d tawja nga as afus
Ku yan yall s rbbi tidiklt nnk a y-afus
Angaz yumz adar ula afus
ktigh a immi is km sayagh afus
tufawt tkka-d ignwan tsmd i tmgna n ufus
taghuyyit n tlalit tzuzzr tummrt gh izuran n ufus
nttuk a y-angaz,nrwi taggwlla s ufus
tunaruz a illi,nikki d mam nghwi am afus.

Fel agh tannayt

Your email address will not be published. Required fields are marked *