Yemmi tabudrart

Lhanafi Laadawi

Immi nu turut  azzan turut tifrxin
Tarut  afgan ad iziln yasi tasafut
Tusiti tbiqst i tudert attili y atig
tili tuja ngh  s w-addur tilit a takat
Zzrix  ussan gh tudert s usqsi man mek
A ttfssit ar ttaddumt ayllix lekemx

Tgiti  x ufus idusn tawent i talat
Tssut igran  s trgwa  tawala w-aman

Tasit i tasit taggwat ur tennit remix
Tssut urtan s w-aga  tsuti s ufus

Tkwfest amud x imudal ula talatin
Timghur  taydert teg  taghwult tlkm  taffiwin
Tarft  irdn d tmzin tskert  tirufin
Tskert tummit d uzenbu  tagwlla gh ikin
Tllemt tadutt teg  ifugga ula timlsit

Thbiti gh usmmid  ula lhma w-ussan
Tinerflt axd taggwax ar n ttal afus

Tqqent iminu s tibbit ix ar am allax
Ccgh ufuz n talluzin nsuk a lmris
Ctutmx x w-akal  nnderx niri y a nittuy
Ad ighzifx nili  tiddi n ann slix ayur

Ar ttakuyt ar ttazzalt aser nna nix  ahh
Tghawlt s izri d tmijja tksut ayyi lah

tama y inkan d uzerg  ax sllax i w-urar
Awal nem a yemmi gan aflla w-awal
Gwmix g is ad nzuzzur tawessna lli ssenx
f umadal a teg taddart yakkan asafar
ig ufra tamuzunt ifsi tassasin

Tazidra nem a immi gant asaru w-aman
ssun  igran n tudert awenn i w-asif
ssun addag  iflujju isker tayyawin

EL ADAUUI    LHANAFI
Casa   ass 20/08/ 2009

Tarzzift  i  tbudrart d kra  turu tbudrart ifek tifawt i y-udrar
D uzenzar i y-uzaghar

 1. tfjjij tmdyazt ad a mass lhanafi
  ujju ssngh is tssnt ad tinit timdyazin;
  sg ghid s aflla ad ur sul tinit kra bla timdyazin, ad ur sul tssawlt ghar s wawal ihlan icwan zud tamdyazt nnk : tbudrart!

 2. mass lhanafi tfssat gigan disggasn
  tsawlt syat tklit sumarg issosemen;
  tfoulki tamdyazt ad
  ayyouz al3yyan:

 3. ayyuz mass ullah abla is agh akkw tssiwdt, mani d sik ikka wasif ad n tirra? is d kra n lknz ad tufit gh ugwns nk? ayyuz f wawal ad immimn.

 4. Ssengh k da tstayt ifil n tzra i izllayn;ayhayya n tin igh tbiddt gh usays mit d yat a rad ibbin g iDuDan ayyuz nk a mad g ik ihban
  ur d loyyan ad tgit amxin yak a Sddiq!!

Fel agh tannayt

Your email address will not be published. Required fields are marked *