Tagldit n tiggas – Med Oussous

Issufgh d mohamed oussous imalass ad izrin tawckint ns izwarn n tmdyazin, ig as s ism “tagldit n tiggas”.

Arra yad ttyaran iDrisn ns s uskkil alatini d tfinagh, gis 103 n tasna d 21 n tmdyazt, iskr Mallal tawlaft n waddal ns, la conception ns tskr tt Aziza NAFIA, yazzl fllas alligh d iffgh gh tgmmi tumllt mass Salah Agram.
timdyazin lli ilan gh udlis ad gant mkad:

Agllid n tiggas
azttâ s umttâ
tiflillisin isDarn izlan
aghrrabu n tafukt
talli izdaghn tagurri
asmmawd n twwargiwin
tayrrist n twngimt
aslal n tiTT nm
mas n tifawwt
ilmawn n uZngig
tamda n tudrt
timizar n ighnan
asagur n ufgan
tghri lalla ijja
aglagal
umiy d umiy n ayt nkkwni
iD d kiyyi
zik ad
aghmis nk
taffiwin n wawal
kra n imckukuDn
kra gh tmdyazin ad ttirirnt tnt yyad kra n trubba n uZawan zund masinissa d umawas, d tiyyaD rad d ffghnt gh album n 3mmuri.

tura-t: Aziza Nafia

clip_image002

 1. Yarghud i tamazight s urgaz-ad yusin taghensa s tirra d usnflul amazigh atrar. Tsugr tskla llig ttaf amara Muha Usus Munatas. Tanmirt f udlis ad yadn, niri uggar.

 2. azul adlsan
  ayyuz i mas usus f tawckint ad iger n taskla tamazight rad ibughlu ifrujju s zund anawn nk.
  tanmirt

 3. azul,
  tudrt i tskla tamazight,ayyuz nnk agwma f udlis ad nnk ,ar gik ntettr ad nn tgt tuggas yaDnin ikkan f tiggas tsbughlut igr n tskla s idlisn yadnin.

 4. Azul adelsan

  Tifawin a Tagldit !!! Timkliwin a Mass Muh Ousous ! Timnsiwin a igldan n Tguri Tamazight !!! zuzzr yan usmmgru f usara, ad dis mungh s tizqqi n tslit, ad nrzzf taguri mm uchakuk i w-ul inu anafal…righ add nssutl g Tgldit n Tiggas !!!

  Amazigh Fdoux

 5. tanmirt mass absus f tguriwin nk iZiln d wawal nk yaDfutn da gi iggarn amud n trrugza afad ad Dfrgh abrid inu gh usays n tirra, ar k ssimghurgh lligh bdda tgit yan gh willi idrusn lli ittaran s tmazight isggwasn ayad. tra gik tizi ula kiyyi ad tsmunt tayafut nk gh tirra ad tg kra n warraw amaynu gh idlisn.
  mass L3guir, amddakkwl n iman, yarghud agh sik zwar kiyyi, amdyaz mqqurn lli tgit kiyyi ad agh izwarn s usays ad n usufgh n tmdyazin, talalit nk ad nit igan talalit ngh, tanmirt.
  oussousmohamed@yahoo.fr

 6. ayyuz i gmatenegh munatas f warraw ad ntirra amaynu.s war turda rad agh ismed mad itllegh walli imddin tamamimt n tguriwin yafen tadfi n wawal s mklli bedda snegh amdakel-ngh munatas s umdyaz trwalen i tifawet n usimmel .ur irmi ad ad agh ignnu gh tillas nes .tifawin n tmazight .
  ayyuz negh d irghudagh sik.

 7. tanmirt i imddukkal: asafu, Ouboubker Abderrahmane, daoud garhou, awal nnun iga isni iggi n ixf inu, ar icckcum i tasa inu tirghi afad ad dagh aragh uggar!
  aytmatn inu: daoud garhou d Ouboubker, righ email nnun ad iyi t id taznm akud nna illa kra n unghmis n tirra ad kwn inn tlkkm tbrat zg ugadir, tanmirt nnun. hann winu gh uru ann n uflla.

 8. mass Dahou hasan ayyuz nk a gwma inu ula kiyyi f ilili lli rad tarut gh mad nn ur yaggugn! ad ig udlis nk wwad ismrghan ignna n tskla ngh ula ntta. tanmirt f wawal nk.

 9. Dda Muh,
  Righ ad ak serghudegh anezgum nek f tirra s tmazight mek lli k bedda ssnegh. irigh ad ak inigh Ayyuz f ku mad turit d ku ma rad tarat s dat.
  Tgit g medden lli yumnen mas ghas tirra ad rad isbughlu iger n tskla Tamazight, ad inigh mas lmdegh may ann gher k, ig yyi uddur ass a ad ttawsegh s ku ma mu ufigh ad gint tirra s Tmazight tasarut lli s rad nrzem imal n ubughlu n imazighen akkw.
  Ayyuz Dda Muh.
  u mak Agwilal.

 10. azul mass muhamed irghud itskla tamazight f warraw ad das tfkit dgitagh asaru ghad ntkkis fad ntguri tamazight ayyuz gmatngh asnflul nk izil tiwizink aragh tga yan waddur mqqorn d aragh tmmal aswir ligh tllit tanmirt nk attas fmadagh tfkit ula maradagh sul tfkt

 11. azul uma munatas ayyuz nnk udlis nnk mqqar ur ta t nezri ayyuz i tusna tamazight
  tanemmirt i salh tanemmirt akw ma ittazalen af ad tabidd tusna /tadelsa tamazight ghik lli tran imazighn
  ayyuz amaynu.net
  eddarhor zzi anfa

 12. azul mass usus
  ayyz nk f tadla n izlan tamaynut
  ayyz i tmazight f warraw ns amaynu. irghud wakc itsakla tamazight f udlis “tagldit n tiggas”
  n mass usus li yagh immaln isd mass usus ur igi aghar amarra is iga ula amdyaz . yura tugt n tmdyazin ligh iga anlmad tiguriwin ns zilnt
  nsn is ifa tukt itmazight ilkm yan uswir yattuyn
  mss usus iga addag yatuyn ligh antyats igmma d tiyufa
  ayyaz i mass usus tanmirt attas
  agataghn tagldit adak ur niksud tiggas

 13. ayyuz nk mass mouhmed ussus, nkki ghrigh tawckint, ur tlli tmdyazt ghrigh ur gis syafagh s tummrt ard tffi f wul inu zund imuzzar, tssridt, tkssas irkan n uzmz, tksst g tillas, tawit s tafukt d uzuzwu n tudrt. tamdyazt tdfar ultmas, mungh d tikli n umdyaz ngh axatar, allig swigh g tamimt d trzgi(amertume) n tudrt.
  ayyyyuz mas mohmed.

Fel agh tannayt

Your email address will not be published. Required fields are marked *