Asdelfu n uzal

Nluled gh usirw n tkwssâd
Bbin agh abûd
Neqqed i tghuyyit
Teg akw sigh tudert
Tikwssâd f tkwssâd
Smutteln agh ussan gh tayyughin n tillas
Jaj n imi
Agh agh imecekel yils
Imcekel it
Negh akw ittubbay yils nna ur izmern ad inna yuda!
Kerzen sigh
Mgern sigh
Sruten sigh
Asin irden d temzîn
Lligh nzuzzer imendi
Felen agh taffiwin n walim!
Ar nesdelfu zund adêrghal
Ar nsiggil abrid gh tillas nek a y-azal
Neggammit!!..
Neghwli s udrar
Nefel asn azaghar
Allen as neksa akabâr
Aylligh tin swant tenzrufin n irafan
Neg afadad
Gh ugwnes n darengh lli ttin ikkan iga darengh
Namêz agayyu s ifassen
Ar neswingim gh imal negh
Ikut is rad gik nafi ayazal abrid negh?!.

Mohamed OUDMINE Ziri
Timulay ass n 31/01/2006

Fel agh tannayt

Your email address will not be published. Required fields are marked *