Uraw n umttâ (Abdellah Lmennani)

Amdyaz axatar lli yuru inzggan mass 3bdllah lmnnani yurri-d dagh s usays, iga-d amnay n tmdyazin lligh d issufgh tawckint ns tis snat, ig as s ism : « uraw n umttâ ».

3bdllah Lmnnani amdyaz ad a3rrim issufgh-d yad tawckint tamzwarut s ism n “sawl s ighd” gh usggwas n 2003, mklli ittili tawuri gh usays n isinaryutn n tmazight yara kigan gh umnid ad zund wwid :

Tinigit 2003.

Tazzit 2005.

Tawsâtt 2006.

Yiws g scénario n “Le squelette” 2006

Yura dagh asinaryu n « tagadirt n tillas » 2007,

d yan yadên igzzuln s ism n « tisnt n umrwas » 2008

Yiws g kigan n inmuggarn n tussna d tmdyazt d lfilm amazigh, yumz mnnawt tsmghurin g usays n tskla tamazight.

Tiguriwin n gwmat ngh lmnnani ar ttbrburnt s iswingimn d wattânn iflufln g tasa ns, ar-d ttffaghnt lsant tadêfi, ttlnt s tamimt, gnt tirikin, ar k ttasint s ignwan n twargiwin, ngh-k zzugznt ar allagh n tgudîwin, ar k inn lddint, ad tghrt, talst tghrt, tkkst tifrkkit i iskkiln afad ad nn tgwmit aylli irgwsn dârat n wawal ittwaynnan, acku gant idisan irban timitar, ar ttarunt ammakn idran i wanna issnn ad-tnt issaru!

Tamdyazt n lmnnani tkcm igr n tmdyazt tatrart (moderne) s tgharast ns s ignnu awal, izdi sis tighawsiwin, ar irwwi i walli imyarn awal n ku ass ar-t inttu ad yals aswingm g tgni n ifalan n tudrt d uzttâ n talla (existence), ar as ittkks afawwu n usunfu, issls as isnnann n iwiz d unzgum, irzêm as alln f tmdwin n umttâ g umadâl, d tstghin g ughrab n ussan, yawit ad imuddu s ifri uzwag, d usmghi n ighuyyan !

Ar nn nttaggwa g twckint ad n lmnnani s kra n tmitar g tussna n imazighn n uzmz ad ula zik, kra n ismawn n tirrugza d tzzidêra, gh gant tghawsiwin d imghan zund addag n wargan d wajjgal, ngh gan irgazn zund sidi hmmu uttâlb d 3li sidqi azayku.

Taguri n umdyaz lli isisn g ignsiwn n tmdyazin ad tga agh nkkwni tammnt, rad tt nmmdî ur d s ils macc ad tt nllgh s ulawn d tiswin, tammnt n umarg d tguri ijujgn !

Tawckint ad n lmannani tamaynut gis yat d mrawt n tmdyazt mqqurn ttyarant akkw s tfinagh d tlatinit gh mad ittggan 58 n tasna

clip_image0023

8 tannayin

 1. azul fellawen,
  ufigh aya n usmel (site) ighudan acku ar yakka azal (valeur) i tsekla tamazight; maca tusa-yi-d yat tuttra: Max ur da ttaram tamazight s tfinagh imkinna ittetter Usinag Ageldan?
  Tanemmirt

 2. azul mas munatas
  tanmirt xf iwaliwn ad li-yax isisefiwn d imdyatn d iwtasn g tmdyazin n umdyaz lmnnani
  ayuz iyumdyaz mayad ar imal imal n usneflul n umadan amazigh ar iswa tuzunet li ismghin tamataret itinin n-lasul n-dersul

 3. azul mas munatas
  tanmirt xf iwaliwn ad li-yax isisefiwn d imdyatn d iwtasn g tmdyazin n umdyaz lmnnani
  ayuz iyumdyaz mayad ar imal imal n usneflul n umadan amazigh ar iswa tuzunet li ismghin tamataret itinin n-lasul n-dersul

 4. azul kullu madi hadrn da .

  ar ttinigh ayyuz i wgma abd ellah mennani khef twuri tamqrant dgh n isfra nna iga.
  ar ttinigh awd i mohmed oussouss ula kullu madigan afuss a dayali site dgh tanmert nun kigan .

  ait said omar
  sud est n lmarooc
  http://www.aitsaid.info .

 5. azul nsimghur miden lli bidnin f sit ad
  lli yakkan tugt ninghmisen fumadal amazigh

  tawchkin numdyaz el mannani bhra t nzra

  nzuzd ast naf gh tin idlisn an gis nssag tamdyazt ar tinigh ayuz umdyaz mqurn lmnani

  f twchkint ns numarg tisnat

 6. azul gmano righ ad inigh ayuz iwmdyaz mkorn f twchkinin ns zilnin ila guisnt kigan irigh adas inigh mas iyi igha swaddor aylight sngh inighas tanmirt

Fel agh tannayt

Your email address will not be published. Required fields are marked *